03.11.2023
Prognoza i stanje vodostaja

Obilna akumulirana oborina na području Hrvatske te uzvodnih susjednih država Austrije i Slovenije uzrokovat će značajan porast vodostaja rijeka Mure, Drave i Save tijekom današnjeg dana. Prema hidrološkim modelima očekuje se nagli porast vodostaja i na manjim pritocima.

Zbog obilne i intenzivne oborine te grmljavinskih pljuskova na području Gorskog kotara, Like te cijelog Jadrana i njegove unutrašnjosti i danas postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava.

 

TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA – 3.11.2023. u 8:00 sati

 

Izvanredne mjere: Kupa – Hrvatsko

Redovne mjere: Kupa - Selo Kupa; Rječina - Martinovo selo

Pripremno stanje: Mala Neretva - Opuzen ustava nizv.; Sava - Rugvica, Ustava Prevlaka, Dubrovčak, Crnac, Ustava Trebež, Jasenovac; Retencija Lonjsko Polje – Ustava Trebež

 

Sava

Prema trenutno raspoloživim hidrološkim modelima i informacijama iz Slovenije tijekom današnjeg dana očekuje se formiranje velikog vodnog vala rijeke Save, s očekivanim maksimalnim protokom na razini 2.200 – 2.300 m3/s na ulazu u Hrvatsku večeras, što znači da se vrh vodnog vala rijeke Save u Zagrebu očekuje oko ponoći  (očekivani maksimalni vodostaj Save u Zagrebu iznad razine od +350 cm – iznad razine redovnih mjera obrane od poplava).

 Nizvodno od Zagreba tijekom sutrašnjeg dana (subota, 4.11.2023.) moguće je dosezanje vodostaja rijeke Save višeg od razine za uspostavu izvanrednih mjera obrane od poplava (mjerodavni vodomjeri Rugvica, Prevlaka i Dubrovčak).

 U slučaju potrebe dio velikih voda rijeke Save upustit će se putem ustave Prevlaka u retenciju Lonjsko polje radi snižavanja vodostaja rijeke Save na području nizvodno od grada Zagreba, odnosno sve do Siska i Jasenovca.

 

Mura i Drava

 Dosadašnja akumulacija oborina na području susjednih država (Slovenije i Austrije) tijekom današnjeg dana uzrokovat će značajan porast vodostaja rijeka Mure i Drave, s mogućnošću dosezanja razine vodostaja mjerodavnih za uspostavu izvanrednih mjera obrane od poplava na području Botova tijekom nedjelje 5.11.2023.

 

Prema trenutno raspoloživim hidrološkim modelima i informacijama iz Austrije i Slovenije, tijekom sutrašnjeg dana, subota 4.11.2023. na ulaznom profilu iz Slovenije u Hrvatsku očekivani protok rijeke Mure 500 m3/s, a rijeke Drave već noćas s petka na subotu 3./4.11.2023. malo iznad 2.000 m3/s.

 

U svrhu transformacije vodnog vala i snižavanja vodostaja rijeke Drave na dravskim hidroelektranama bit će izvršeno pretpražnjenje akumulacijskih jezera.

 

Kupa

 Prema trenutno raspoloživim hidrološkim modelima nešto je povoljnija situacija za rijeku Kupu te se vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu očekuju na razini oko +600 cm tijekom sutrašnjeg dana subota, 5.11.2023. Prema trenutnoj prognozi, vodostaji rijeke Kupe na karlovačkom području tijekom sutrašnjeg dana trebali bi ostati ispod razine za uvođenje redovnih mjera obrane od poplava.

 

Prognoza oborina i vodostaja u naredna 3 dana

 Sa subote na nedjelju 4./5.11.2023. očekuje se još jedan val obilnijih kišnih oborina, osobito na slivu Save i Kupe, što će produžiti dugotrajnost visokih vodostaja rijeka Save i Kupe i nakon kratkotrajnog opadanja vodostaja tijekom sutrašnjeg dana (subota, 4.11.2023.) opet izazvati novi porast vodostaja i Save i Kupe tijekom nedjelje 5.11.2023.