12.06.2024
Prognoza i stanje vodostaja

Redovne mjere: 

Drava - Osijek; Dunav - Batina; Mura - Mursko Središće

Pripremno stanje:
Drava - Donji Miholjac, Belišće; Dunav - Aljmaš, Dalj, Vukovar; Vučica - Jelengrad

Mura

Trenutni protoci rijeke Mure u Hrvatskoj su na razini od oko 600 m3/s. i dalje su na rekordnoj razini od 1.400 m3/s. Trenutačni vodostaj rijeke Mure u Murskom Središću iznosi +394 cm i stagnira i na snazi su redovne mjere obrane od poplava. Ugroze od poplava uz rijeku Muru se ne očekuju. Za usporedbu, prošle godine u kolovozu vodostaji rijeke Mure bili su za 1,5 metara viši u odnosu na trenutačne.

Drava

Protok rijeke Drave u Botovu (profil nekih 10-ak kilometara nizvodno od utoka rijeke Mure u Dravu) trenutačno iznosi cca 1.400 m3/s, što odgovara vodostaju od +379 cm. U narednih 48 sati očekuje se daljnji porast vodostaja rijeke Drave na području Botova za nekih 60-ak cm, ali ne očekuje se uvođenje redovnih mjera obrane od poplava.

Vodostaj rijeke Drave u Osijeku 12.6.2024. u 10:00 sati iznosio je +368 cm i u laganom je porastu uslijed uspora koji joj radi visoki Dunav. Vrh vodnog vala rijeke Drave u Osijeku očekuje se u noći s nedjelje na ponedjeljak 16. na 17.6.2024. na razini od +420 do 430 cm i na snazi su redovne mjere obrane od poplava. Vodočuvari i rukovoditelji obrane od poplava kontinuirano obilaze dionice i obavljaju kontrolu nasipa i hidrotehničkih objekata na osječkom području.

U ovom trenutku se ne očekuju veći problemi duž cijelog toka rijeke Drave s obzirom da će vodostaji rijeke Drave biti niži za više od 1 metra u odnosu na kolovoz prošle godine. Određene probleme može stvoriti relativna dugotrajnost visokih vodostaja te se na pojedinim mjestima može pojaviti pojačano procjeđivanje kroz nasipe. Iz tog razloga bit će potrebno stalno obilaziti nasipe i hitno sanirati takva kritična mjesta.

Dunav

Protok rijeke Dunav na ulazu iz Republike Mađarske u Hrvatsku u ovom trenutku iznosi oko 5.500-5.600 m3/s. Trenutačni vodostaj rijeke Dunav u Batini iznosi +625 cm i stagnira te su na snazi redovne mjere obrane od poplava. Ne očekuje se da će biti dosegnuta razina od +650 cm kada se uvode izvanredne mjere obrane od poplava. Slični vodostaji rijeke Dunav bili su početkom siječnja ove godine tako da se veći problemi duž toka rijeke Dunava niti ovog puta ne očekuju, s obzirom da se dio poplavnih voda Dunava izlijeva i u retencijsko područje Kopačkog rita. Trenutno je jedino ugroženo i poplavljeno vikend naselje Zeleni Otok kod Batine, koje se nalazi u nebranjenom području. Građani Zelenog Otoka su na vrijeme upozoreni da će doći do poplavljivanja te su u koordinaciji s lokalnim stožerima civilne zaštite izmjestili vrijednije stvari i imovinu na više katove.

Osjetnije opadanje vodostaja rijeke Dunav na području Batine i Zelenog Otoka očekuje se tek početkom idućeg tjedna, a kod Aljmaša (ušće Drave u Dunav) tek od sredine idućeg tjedna.

Sava i Kupa

Vodostaji rijeka Save i Kupe su u domenama od niskih do srednjih voda. Na dionicama uz Kupu i Savu nema proglašenih mjera obrane od poplava.