12.04.2024
U Opuzenu završeni projekti vrijedni 20 milijuna eura

U Opuzenu je svečano otvoren Centar obrane od poplava Hrvatskih voda, pušten je u rad kanalizacijski sustav Slivno - Opuzen te su završeni radova na uređenju obala Male Neretve. Navedeni projekti ukupne su vrijednosti gotovo 20 milijuna eura, a uvelike će pridonijeti podizanju standarda života stanovnika Dubrovačko – neretvanske županije i zaštiti okoliša.

Događajima su prisustvovali ministrica poljoprivrede Marija Vučković, gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, načelnik Općine Slivno Smiljan Mustapić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Također, dodijeljeni su i ugovori o privremenom sufinanciranju projekata vodno-komunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i modelu financiranja novih projekata u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. tijekom 2024. godine za gradove Dubrovnik, Metković i Ploče.

Centar obrane od poplava Hrvatskih voda u Opuzenu

Prvenstvena namjena i svrha zgrade Centra obrane od poplava je osiguranje skladišnog prostora za potrebe obrane od poplave, zatim prostora za smještaj strojeva, raznog alata i materijala koji je neophodan za obranu od poplava te djelatnika nadležne ispostave Hrvatskih voda u Opuzenu.

Ova investicija vrijedna 2 milijuna eura, važna je s obzirom na činjenicu da na području kako Donje Neretve (koje je više puta bilo izloženo poplavama s velikim materijalnim štetama) tako i na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije nema adekvatnog skladišta niti drugog prostora koje bi se koristilo u svrhu obrane od poplava.

Radovi na uređenju obala Male Neretve

Uređenje obale Male Neretve izvedeno je na dionici od ustave u Opuzenu do vodotoka Crepina na desnoj obali u duljini od 4.258 metara, a na lijevoj obali od ustave u Opuzenu do crpne stanice Prag u duljini od 4.826 metara. Ukupno je uređeno 9.084 metara obale, a vrijednost radova je 12 milijuna eura.

Uređenje je koncipirano tako da buduće uređene obale Male Neretve zadovoljavaju zahtjeve obrane od poplava u novom režimu tečenja, da imaju osiguranu stabilnost i nepromjenjivu geometriju obale ugradnjom kamenog nabačaja i postavljanjem armirano-betonskih elemenata, da osiguraju stanovništvu koje živi uz obale pristup rijeci izvedbom legalnih privezišta za brodove te da omoguće sigurno kretanje prometnicama uz rijeku izvedbom nogostupa i parkirnih mjesta.

Kanalizacijski sustav na području Male Neretve (aglomeracija Opuzen)

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Opuzen obuhvaća grad Opuzen i naselje Podgradinu (općina Slivno), iste se prikupljaju i odvode do postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nakon pročišćavanja kontrolirano ispuštaju u rijeku Neretvu.

Završetkom ovog Projekta omogućeno je priključenje na sustav javne odvodnje za dodatnih 1200 stanovnika s područja grada Opuzena, čime je ukupna priključenost na sustav javne odvodnje povećana na 67% ukupnog stanovništva, te 600 stanovnika s područja općine Slivno što predstavlja 33% ukupnog stanovništva općine.