15.04.2024
Vodocrpilište Kosnica opskrbljivat će 105 tisuća stanovnika vodom za ljudsku potrošnju

Svečano je pušteno u rad Vodoscrpilište Kosnica u Velikoj Kosnici koje će opskrbljivati 105 tisuća stanovnika istoka Zagrebačke županije vodom za ljudsku potrošnju.

U okviru projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ obrađuje se problematika vodoopskrbne funkcionalne cjeline istočnog dijela Zagrebačke županije izgradnjom vodocrpilišta Kosnica, glavnih magistralnih pravaca i sekundarne mreže koja obuhvaća gradove Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić-Grad i Sv.Ivan Zelina te općine Brckovljani, Rugvica, Gradec, Rakovec, Preseka, Dubrava, Farkaševac, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica. Ukupna investicijska vrijednost projekta je 93,85 milijuna eura (bez PDV-a) sufinanciranih iz Kohezijskog fonda, vlastitih sredstava VIOZŽ, Republike Hrvatske i Hrvatskih voda.

 „Od 2016. godine do danas uloženo je 4,4 mlrd eura u projekte vodnog gospodarstva. Od toga, čak 486 mil. eura uloženo je u Zagrebačku županiju. U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija cjelokupna omotnica od 950 mil. eura je iskorištena u projektima vodnog gospodarstva. Sredstava u iznosu od 1,24 mlrd eura u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti u cijelosti su ugovorena. To sve govori o najboljem mogućem načinu korištenja sredstava koja su nam na raspolaganju“,  rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan. Dodao je kako je nedavnom novom odlukom Vlade RH odobren nastavak financiranja za 38 projekata, od toga 3 u Zagrebačkoj županiji, uključujući ovaj, te to pokazuje nastavak konzistentne politike Vlade i resornog ministarstva. „Svi ovi podaci govore kako smo u ovih osam godina uložili i proveli mnoge projekte po pitanju vodnog gospodarstva važnih za cjelokupno gospodarstvo i stanovništvo te ćemo s tom politikom nastaviti i dalje.“

Izgradnja novog vodocrpilišta Kosnica kapaciteta Q ≈ 450 l/s vrijednog 4,1 milijuna eura započela je početkom 2020. godine, a radovi su uključivali gradnju vodocrpilišta sa svim pratećim objektima. „Od početka otkupa prvih zemljišta do današnjeg otvaranja vodocrpilišta prošlo je već 20-tak godina, a okupili smo 4 grada i 10 općina u ovaj velik projekt. Ukoliko bude potrebe, ovo vodocrpilište može opskrbljivati i Grad Zagreb jer smo spojeni na jedinstveni sustav. Budućnost ovog vodocrpilišta je spajanje na vodoopskrbni sustava Velike Gorice za obostranu isporuku. Na taj ćemo način biti u potpunosti sigurni u dobavi vode“, rekao je direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten.  Vodocrpilište Kosnica je glavno crpilište Regionalnog vodoopskrbnog sustava, a za potrebe spajanja crpilišta sa sustavom izvršeni su i radovi na mikrotuneliranju, tj. bušenju tunela ispod rijeke Save koji su bili tehnički najosjetljiviji dio projekta. Probni rad trajao je nekoliko proteklih mjeseci te je sve proteklo u najboljem redu.

Iz vodocrpilišta će se voda novoizgrađenim magistralnim cjevovodom Kosnica – Hrušćica distribuirati dalje u vodoopskrbni sustav prema gradovima Ivanić-Gradu, Sv. Ivanu Zelini, Dugom Selu, Vrbovcu i okolnim općinama. Prosječni gubici u kompletnom sustavu smanjit će se s 29,2 % na 18.6%, a ujedno će se povećati priključenost, i to s postojećih 62,95% na 90,75%.

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

„Voda besprijekorne kakvoće kojoj nije potrebna prerada potekla je prema 30 tisuća stanovnika koji do sada istu nisu imali i 60 tisuća korisnika kojima je poboljšan pristup vodoopskrbi. Konačan  pristup čistoj kvalitetnoj vodi dugoročno je osiguran za više od 100 tisuća ljudi. Uz europsko i financiranje Vlade RH ovaj projekt iznimno je uspješan u cjelokupnoj provedbi“, istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Ovaj projekt ne bi bilo moguće realizirati bez europskih sredstava i bez ujedinjenog društva. „316 km novih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva samo je dio onog što je trebalo napraviti u cjelokupnom sustavu kako bi osigurali istočno područje Županije pitkom vodom. Voda je presudna za život, a početkom realizacije ovog projekta općine Preseka i Farkaševac nisu imale jednog metra javnog vodoopskrbnog sustava. Danas je cijelo područje pokriveno mrežom jer bez vode nema života ni gospodarskog razvoja“, kazao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Jedinstveni vodoopskrbni sustav udružio je postojeće podsustave, što znači međusobno povezivanje 14 podsustava  u jedinstveni Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok. „Zajednički rad našeg Društva mogao bi biti primjer svima u Hrvatskoj kako se udruživanje isplati i kako se veliki projekti provode za dobrobit svih građana. U nadolazećim vremenima klimatskih promjena voda će biti ono najvažnije što imamo i treba je sačuvati. Ona je naše blago i moramo ga sačuvati za buduće generacije“, kazao je Nenad Panian, gradonačelnik grada Dugog Sela i predsjednik Skupštine Društva.

Vodocrpilište se sastoji od glavne upravljačke zgrade, tri zdenca s pripadajućim komorama, klor stanice, vanjske i unutarnje transformatorske stanice te ostale prateće infrastrukture kao što je vanjska i interna odvodnja, interna vodoopskrbna i hidrantska mreža, interne prometnice, niskonaponska mreža, vanjska rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura.

U okviru svečanog otvorenja dodijeljeni su ugovori o privremenom sufinanciranju projekata vodnokomunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sredstvima državnog proračuna u 2024. godini aglomeracije Ivanić-Grad, Regionalnom vodoopskrbnom sustavu Zagrebačke županije Zagreb-istok te aglomeracije Rugvica-Dugo Selo.