Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Hreljin Ogulinski

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Ogulinski Hreljin za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu u k.o. Hreljin Ogulinski, Sveti Petar i Vitunj“.