Primjeri iskaza mjera (IM) i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine (AIM)

Obveznik vodnoga doprinosa (investitor gradnje / podnositelj zahtjeva za ozakonjenje građevine) dostavlja tijelu graditeljstva pri podnošenju zahtjeva za izdavanjem akta gradnje/ozakonjenja ispunjen i potpisom i pečatom ovjeren obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM), u prilogu kojeg je po projektantu izrađen i potpisom i pečatom ovjeren analitički iskaz izračuna mjera građevine (AIM).
U IM obrascu se iskazuju pune mjere nove građevine odnosno nove gradnje u odnosu na postojeću, tj. povećane mjere gradnje u odnosu na mjere zakonite građevine koja je uklonjena ili se uklanja radi gradnje građevine za koju se izdaje akt gradnje ili u odnosu na mjere zakonitog dijela građevine koja se dograđuje/rekonstruira.

U prilogu se nalaze obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM) i primjeri analitičkog iskaza mjera građevine (AIM).

Dokumenti
Obrazac IM (44.16 KB)
Primjer AIM -1 (161.58 KB)
Primjer AIM -2 (709.35 KB)
Primjer AIM -3 (923.61 KB)
Primjer AIM -4 (245.71 KB)