VGO za Dunav i donju Dravu

Lokacija: Splavarska 2a, Osijek

Telefon: 031/252-800

Direktor: v.d. Željko Kovačević

E-pošta: zeljko.kovacevic@voda.hr

Kontakt telefon: 031/252-801

Ispostave