VGO za srednju i donju Savu

Lokacija: Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

Telefon: 035/ 386-307

Direktor: v.d. Ivan Rosandić

E-pošta: ivan.rosandic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-451

Ispostave