3. izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje treću izmjenu i dopunu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 16.12.2021. godine na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr/)

Obzirom na uočene potrebe izvršene su nužne izmjene i dopune Poziva koje se odnose na sljedeće:

novi krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga sada se definira kroz iskorištenje svih raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) predviđenih za ovaj Poziv, obzirom da sva sredstva ovog Poziva nisu iskorištena,

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva ima diskrecijsko pravo uvećati iznos ukupne alokacije ovog Poziva do maksimalno 10% njegovog iznosa,

izmijenjen je vremenski rok za dostizanje 2 pokazatelja:

„Izgrađene zaštitne građevine“ (pomaknut sa Q4 2023 na Q2 2024) i

„Revitalizirani vodotoci“ (pomaknut sa Q4 2024 na  Q2 2025)

te ciljna vrijednost 1 pokazatelja:

„Revitalizirani vodotoci“ (prethodno 27km do kraja 2026., a sada 16km do Q2 2025) što proizlazi iz usvajanja Dodatka NPOO-u od strane Vijeća ministara za ekonomske i financijske poslove EU dana 8.12.2023.;

obaveza unosa Projektne prijave koja se zadovoljila u svim koracima postupka dodjele u sustav eNPOO;

korigiran je rok za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je pomaknut sa 45 na 30 dana od donošenja Odluke o financiranju što je u skladu sa izmjenama Zajedničkih nacionalnih pravila verzije 2.0;

ažuriran je strateški okvir obzirom da je Odlukom Vlade o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. („Narodne novine“, br. 84/2023) donesen novi Plan upravljanja vodnim područjima do 2027. godine;

na dokument „Uputa za prijavitelje“ te izmijenjeni Prijavni obrazac umetnut je amblem EU „NextGenerationEU“ kako bi se uvažilo podrijetlo i osigurala vidljivost sredstava Unije u okviru NPOO-a;

dodana je napomena koja definira valutu u kojoj će biti iskazani iznosi u Projektnoj prijavi ovisno o godini podnošenja Projektne prijave. 

U okviru ovih izmjena i dopuna Poziva, izmijenjen je i dopunjen dokument Uputa za prijavitelje. Također, izmijenjen je i dopunjen Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele). Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u izmjenama i dopunama Uputa za prijavitelje.

Prethodna verzija Uputa za prijavitelje i pripadajuće dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog poziva do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv i to unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem e-mail adrese npoo-poplave@mingor.hr.

Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.

Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr/).

Upute se objavljuju u verziji sa vidljivim izmjenama i u čistopisu. 

3. Izmjene i dopune trajno ograničenog poziva,
Upute za prijavitelje - čistopis
Upute za prijavitelje - izmjene

 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390