Strukturni fondovi 2014. - 2020. - Prioritetna os 6

U novom programskom razdoblju 2014. – 2020. ukupna financijska omotnica za Republiku Hrvatsku iz Strukturnih instrumenata iznosi 10,676 milijardi eura. Od toga je kroz OP Konkurentnost i kohezija na raspolaganju 6,881 milijardi eura za ulaganje u rast i razvoj i to 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda.

Od navedenih iznosa, Republika Hrvatska iz Kohezijskog fonda za proces vodnokomunalne reforme na raspolaganju ima 1,05 milijardi eura dok se za obranu od poplava iz Europskog fonda za regionalni razvoj može povući dodatnih 215 milijuna eura.