Poziv na dostavu

Male intervencije 2

Financiranje provedbe investicijskih projekata koje se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopkrbe/odvodne BR.EN.2.1.17

Operativni program
„Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007.-2013.
Tip natječaja
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023. (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina, NN 117/15) i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga
Rok za dovršetak projektnih aktivnosti je 31. prosinac 2016. godine. Navedeni rok je konačan te ne postoji mogućnost njegova produženja s obzirom da se radi o krajnjem roku prihvatljivosti troškova za financiranje iz programskog razdoblja 2007-2013 u sklopu kojeg se predmetni Poziv raspisuje.
Rok za dostavu prijave projekta, odnosno projektnog prijedloga je: 17. lipnja 2016. godine do 15:00h.

Male intervencije 1

OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA BR. EN.2.1.16. FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA MANJE DIJELOVE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE/ODVODNJE

Operativni program
OP Zaštita okoliša
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga. (Prilog 4: POPIS UNAPRIJED ODREĐENIH PRIJAVITELJA).

Virovitica

OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA BR. EN.2.1.15. PROJEKT VIROVITICA

Operativni program
OP Zaštita okoliša
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekta na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže.
Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Virovitica (Virovitičko-podravska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (1998/83/EC) te usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine.

RVS Osijek

OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA BR. EN.2.1.14. PROJEKT RVS OSIJEK

Operativni program
OP Zaštita okoliša
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekata na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na potrebna ulaganja u sustave javne vodoopskrbe na području Osječko baranjske županije u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (1998/83/EC).

Nova Gradiška

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.13. za projekt "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška"

Operativni program
OP Zaštita okoliša
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekta na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Nova Gradiška (Brodsko - posavska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (1998/83/EC) te usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine.

Vodice - Tribunj - Srima

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.12. za projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj – Srima"

Operativni program
OP Zaštita okoliša
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekta na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Vodice (Šibensko-kninska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (1998/83/EC) te usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa krajnjim rokom usklađenosti, odnosno 2023. godina.

Pipeline 2

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. - priprema zalihe vodno-komunalnih projekata

Operativni program
Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekata pripreme infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama, čime se podržava učinkovita i pravovremena provedba OPZO-a i pomaže pripremi za korištenje sredstava iz financijske perspektive EU 2014 – 2020. Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES definirane u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva (prema popisu aglomeracija u prilogu 1 ovih Uputa) obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga.

Županja

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.10. za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“

Operativni program
OP Zaštita okoliša
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekata na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Županja (Vukovarsko-srijemska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o vodi za piće (1998/83/EC) te usklađenosti sa s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine.

Čakovec

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.08. za projekt „Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Vukovar“

Operativni program
OP Zaštita okoliša
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekata na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Čakovec (Međimurska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o vodi za piće (1998/83/EC) te usklađenosti sa s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018 godine.

Vukovar

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.08. za projekt „Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Vukovar“

Operativni program
OP Zaštita okoliša
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekta na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Nova Gradiška (Brodsko - posavska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (1998/83/EC) te usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine.