Dovršeni radovi na nasipima uz Koranu i Mrežnicu

Zagreb, 27. travnja 2022. - U Karlovcu je svečano obilježen dovršetak radova na nasipima uz Koranu i Mrežnicu na lokaciji Logorište-Mala Švarča-Turanjski Poloj ukupne duljine 5,8 kilometara, koji je realiziran u sklopu EU projekta „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja“. Svečanosti su nazočili ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima.

Projektom „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja“ predviđena je zaštita od štetnog djelovanja voda u slivu rijeke Kupe na prostoru Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Cjelokupni projekt vrijedan je 1.683.372.750,00 kuna s PDV-om, a provodi se u dvije faze. „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1.faza – karlovačko područje“ ukupne je vrijednosti 539.722.652,07 kuna i sufinanciran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Druga provedbena faza „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 2. faza“ ukupne je vrijednosti 1.133.103.152,13 kuna i planirana je za financiranje kroz narednu financijsku perspektivu EU.

Napravili smo ozbiljan posao posljednjih godina i ponosan sam što sam danas ovdje jer je završila još jedna faza radova. Uvjeren sam da će svih 11 mjera u idućih 4-5 godina  – jer za neke mjere treba vrijeme – biti odrađeno i da će pitanje plavnosti od Karlovca prema Ogulinu i Sisku biti razriješeno i da ćemo na četiri rijeke dolaziti samo radi prirodnih ljepota i ugodnog vremena“ izjavio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Cjelokupnim projektom predviđena je gradnja i/ili rekonstrukcija 102,2 km nasipa, rekonstrukcija 41,1 km nasipa i uklanjanje 10 km lijevoobalnog nasipa na kanalu Kupa-Kupa, gradnja 16,2 km AB zaštitnih zidova, gradnja 9,4 km obaloutvrda, gradnja prokopa Korana-Kupa, gradnja pregrade Brodarci i retencije Kupčina.

Treba reći da smo se 2018. godine borili s poplavnim vodama i uspjeli obraniti grad. U Logorištu i Maloj Švarči 300 do 500 kuća bilo je ugroženo, a svaki put je šteta bilo od 30 do 50 milijuna kuna. Nasip je vrijedan 50 milijuna kuna i zapravo pokazuje da se isplati ulagati u sustav obrane od poplava, jer su štete višestruko veće u odnosu da se sustav drži uredan i da se nadograđuje. U suradnji s gradom Karlovcem od 10 tisuća čestica do sada smo riješili 7.500. Na području Logorišta trebali smo riješiti 500 čestica. Trenutno su otvorena gradilišta u vrijednosti 230 milijuna kuna. Moram istaknuti da je ovaj nasip izuzetno kvalitetno izgrađen“ rekao je generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković.

Vrijednost radova na dovršenoj investiciji iznosi 49,7 milijuna kuna, a izvodila ih je zajednica izvođača koju su činile AQUATERM d.o.o. Karlovac, VODOPRIVREDA ZAGREB d.d., VODOPRIVREDA KARLOVAC d.d., SOKOL d.o.o. Vinkovci i LAPOR d.o.o. Velika Gorica. Gradnjom 5,8 kilometara nasipa uz Koranu i Mrežnicu uzvodno od ušća za zaštitu naselja Mala Švarča, Logorište i Turanjski Poloj obuhvaćeni su desnoobalni nasip uz Koranu u dužini 935,10 m, desnoobalni nasip uz Koranu u dužini od 2319,53 m, desnoobalni nasip uz Mrežnicu u dužini 2085,36 m i nasip uz državnu cestu D1 u dužini od 395,94 m.

Predmetni projekt proglašen je strateškim investicijskim projektom temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, što ga svrstava u projekte od iznimne važnosti, kako s ciljem smanjenja rizika od poplava, zaštite zdravlja i života ljudi izloženih poplavama tako i radi sprječavanja pogoršanja, zaštite i očuvanja stanja ekosustava te močvarnih staništa ovisnih o vodenim ekosustavima.

Na području grada Karlovca trenutno su aktivna još dva gradilišta na kojima je u tijeku izgradnja zaštitnih vodnih građevina (nasipa i zidova), koja su uz radove čiji je završetak danas obilježen vrijedna ukupno 227 milijuna kuna.