Potpisivanje ugovora za EU projekt aglomeracije Varaždin

Naslovna slikaNaslovna slika

Zagreb, 14. travnja 2022.  – Generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković danas je sa suradnicima posjetio Varaždinsku županiju te vodnokomunalne projekte koju se na području te županije provode u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020.“ (OPKK 2014.-2020.). Riječ je o tri aglomeracije: Varaždin, Varaždinske toplice i Ivanec, ukupne vrijednosti od 1.142.716.860,71 kuna (s PDV-om) a koje EU sufinancira sa gotovo 57 posto bespovratnih sredstava odnosno sa ukupno  650.061.234,98 kuna.

Projekt aglomeracije Varaždin financijski je najvrjedniji projekt koji se provodi u Varaždinskoj županiji ukupne vrijednosti od preko 855,8 milijuna kuna (s PDV-om) te obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,5 km, 108 precrpnih stanica, 3 kišno-retencijska bazena, te sanaciju 2,7 km postojećih gravitacijskih cjevovoda. Također, rekonstrukcijom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) uz dogradnju III. stupnja pročišćavanja i osiguranje kapaciteta od 127.000 ekvivalent stanovnika (ES), pročišćavati će se otpadne vode javnog sustava odvodnje i otpadne vode iz septičkih jama sa dijelova Aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja sustava odvodnje. Time se omogućuje dodatno priključenje od 40.468 stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda. Projekt Aglomeracije Varaždin provodi komunalno poduzeće Varkom d.d. a Europska unija sufinancira ga sa 488,7 milijuna kuna. Završetak ovog kapitalnog projekta planiran je za 11 mjesec 2023. godine.

Varkom provodi i projekt Aglomeracije Varaždinske toplice čija ukupna vrijednost iznosi 56,4 milijuna kuna s PDV-om a Europska unija ga sufinancira iz Kohezijskog fonda sa 40,2 milijuna kuna. Realizacija ovog projekta očekuje se do veljače sljedeće godine te uz grad Varaždinske toplice rješava odvodnju i pročišćavanje za naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki. Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje u ukupnoj dužini 12.402 m, izgradnje 5 precrpnih stanica te 1 retencijskog bazena, izgradnje UPOV kapaciteta 6.500 ES II. stupnja pročišćavanja, te nabave komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje. Realizacijom projekta omogućit će se dodatno priključenje od 6.358 stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda.

Treći veliki sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se realizira u ovoj županiji je onaj Aglomeracije Ivanec, ukupne vrijednosti 216,3 milijuna kuna s PDV-om kojeg EU sufinancira iz Kohezijskog fonda sa 121,1 milijun kuna. Postojeća priključenost ovog područja s pružanjem usluga odvodnje otpadnih voda na razini aglomeracije, uključujući stanovništvo i gospodarstvo, iznosi 50 % dok je ona ako se gleda samo stanovništvo još niža te iznosi 46 % (4.274 stanovnika od ukupno 9.286 stanovnika). Projektom je predviđeno povećanje stupnja priključenosti na području aglomeracije Ivanec za stanovništvo na 79 % ekvivalent stanovnika, od čega je novih 3.040 dok se za gospodarstvo predviđa porast na čak 98 % od čega je novih 292 ES. Zadovoljenje Direktive EU o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda postići će se izgradnjom UPOV-a III. stupnja (11.000 ES). Dovršetak ovog projekta kojeg provodi komunalno poduzeće IVKOM-VODE d.o.o. očekuje se u veljači sljedeće godine.

Obilazak aktivnih projekata čelni ljudi Hrvatskih voda iskoristili su i za najavu novih projekata koji će se provoditi te sufinancirati kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. Potrebe za spomenuti programski period u svrhu sufinanciranja vodno-komunalnih projekata iznose 1,24 mlrd. eura alokacije a navedeni iznos uključuje 15 projekata koji se planiraju fazirati te 22 nova projekta.