Predstavljen novi natječaj za sufinanciranje izgradnje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje

Zagreb 14. travnja 2022. - Uoči početka sjednice Vlade Republike Hrvatske, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ministrica poljoprivrede Marija Vučković i posebni savjetnik predsjednika Vlade Zvonimir Savić održali su konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni novi natječaji koji se sufinanciraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Riječ je o investicijskim projektima za sustave javne vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju distributivnih centara za voće i povrće, ukupne vrijednosti preko 1,6 milijardi kuna.

Na predstavljanju su nazočili i državni tajnik u ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)  za provedbu Programa vodnoga gospodarstva osigurano je 5,25 milijardi kn, od čega 4,06 milijardi kn za ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda a sve s ciljem smanjenja negativnog utjecaja otpadnih voda na okoliš.

Ukupno 73 projekta odobrena su u okviru poziva Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata, koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Javnim isporučiteljima vodnih usluga kao korisnicima dodijeljena su bespovratna EU sredstva u iznosu od 706,85 milijuna kn.

U sklopu NPOO-a planira se do 2026. godine izgraditi i rekonstruirati ukupno 956 km mreže javne vodoopskrbe čime će se osigurati dostupnost vode za piće kroz sustave javne vodoopskrbe za preko 45 tisuća stanovnika. Ujedno izgradit će se i rekonstruirati 775 km mreže javne odvodnje i 12 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te osigurati pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg stupnja za preko 200 tisuća ekvivalent stanovnika (ES), što će prema planiranom rezultirati i smanjenjem gubitaka za minimalno 25% na dijelovima sustava koji će se rekonstruirati.

Natječaj se otvara danas, a krajnji rok prijave jedinica lokalne samouprave je 30.9.2022