Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Betina - Murter

VRIJEDNOST PROJEKTA:
126.350.000 kn
RAZDOBLJE PROJEKTA:
U najavi
  • Doprinos EU (65.70%)
  • RH (34.30%)
    • Državni proračun (33.30%)
    • Hrvatske vode (33.30%)
    • Jedinice lokalne samouprave (33.30%)
STATUS PROJEKTA

U najavi