Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Čakovec

O PROJEKTU

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ najveći je infrastrukturni projekt u Međimurskoj županiji. Izgradnja mješovitog kanalizacijskog sustava u Čakovcu započela je pedesetih godina 20. stoljeća i s godinama se kanalizacijska mreža širila a sve njezine vode završavale su u potoku Trnava. Intenzivna izgradnja kanalizacijske mreže počela je 2002. godine izgradnjom južnog i sjevernog kolektora, čime se omogućava prihvat otpadnih voda iz svih prigradskih naselja. Danas sustav odvodnje aglomeracije Čakovec, od približno 170 km mreže, opslužuje 54% stanovništva. Dobro je razvijen u središnjem dijelu sustava s razmjerno visokim postotkom priključenosti, no vanjski dijelovi mreže sustava odvodnje još se trebaju razvijati. Projektne aktivnosti uključuju:

 • rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) kapaciteta 75.000 ekvivalent stanovnika (ES) do najviše razine pročišćavanja s izgradnjom objekata za obradu mulja
 • proširenje postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja (73,5 km mreže, 32 crpne stanica, priključenje 8.419 novih korisnika)
 • rekonstrukciju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje kako bi se postigao siguran i pouzdan rad u skladu s normama zaštite imovine i potoka Trnava. Zahvati u rekonstrukciji se odnose na sliv za oko 44.500 ES (u ukupnoj dužini rekonstrukcije 14,7 km i 5 precrpnih stanica), te sliv za oko 1500 ES (u ukupnoj dužini sanacije postojećih cjevovoda od 5 km)
 • nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje
 • nadzor radova

Dovršetkom ovog projekta očekuje se postizanje priključenosti stanovništva na sustav odvodnje na gotovo 100 posto te zaštita i smanjenje nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode te otvorene vodotoke.

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 273.338.268 kuna, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 199.392.711 kuna, dok je preostali iznos od 73.945.557 kuna pokriven nacionalnim sredstvima.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
273.338.268 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2014. - 2018.
 • Doprinos EU (72.90%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (27.10%)
  • MZOIE (36.67%)
  • Hrvatske vode (36.67%)
  • Jedinice lokalne samouprave (26.66%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Čakovec te općine: Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sv. Juraj na Bregu i Šenkovec

PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ provodi se kroz sljedeće ugovore:

Sporazum o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji postojećeg sustava odvodnje

 • Ugovor je izvršen

Sporazum o izvođenju radova na izgradnji nove mreže odvodnje

 • Ugovor je izvršen

Sporazum za rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje

 • Ugovor je izvršen
STATUS PROJEKTA

Završen