Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Đakovo

O PROJEKTU

Područje aglomeracije Đakovo karakterizira središnje naselje Đakovo s 19.491 stalnih stanovnika, te šest prigradskih naselja u prstenu oko naselja Đakovo, veličine između 580 i 1907 stanovnika (Kuševac, Ivanovci Đakovački, Selci Đakovački, Satnica Đakovačka, Piškorevci, Budrovci). Od ukupno 27.494 stanovnika u aglomeraciji njih 19.296 priključeno je na sustav odvodnje, a gotovo svi su priključeni na sustav vodoopskrbe, ili imaju mogućnost priključenja. Funkcionalna odvodnja je izgrađena samo u većem dijelu središnjeg naselja Đakovo. Izgradnja sustava odvodnje u prigradskim naseljima Kuševac, Ivanovci Đakovački i Satnica Đakovačka je također izgrađena, no korisnici nisu priključeni (nije izgrađena tercijarna mreža do granice javne površine i objekata što je uvjet za priključenje), dok u drugim prigradskim naseljima (Selci Đakovački, Piškorevci, Budrovci) ista nije izgrađena.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Rekonstrukcija 8,134 km vodoopskrbnog sustava
 • Izgradnja sustava gravitacijske odvodnje duljine 41,625 km, sustava tlačne odvodnje duljine 10,449 km, 26 crpnih stanica, 3 retencijsko-preljevne građevine;
 • Rekonstrukcija postojećeg sustava gravitacijske odvodnje duljine 10,240 km; 
 • Izgradnja 2.581 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje;
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 33.000 ES (ekvivalent stanovnika).
 • Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje
 • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • povećati priključenost na javni sustav odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Đakovo na cca 95%
 • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda gradnjom UPOV-a 3. stupnja
 • povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode
 • smanjiti infiltraciju u sustav odvodnje na prihvatljivu razinu čime će se pridonijeti zaštiti podzemnih voda kao i smanjenju operativnih troškova sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije
VRIJEDNOST PROJEKTA:
213.851.627 kn
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2018. - 2020.
 • Doprinos EU (71.20%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (28.80%)
  • MZOIE (36.67%)
  • Hrvatske vode (36.67%)
  • Korisnik (26.66%)
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose  213.851.627 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 152.261.357 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 61.590.270 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 267.314.534 kune.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Đakovo, Kuševac, Ivanovci Đakovački, Selci Đakovački, Satnica Đakovačka, Piškorevci i Budrovci

STATUS PROJEKTA

U tijeku.