Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

02.12.2019.

Dodijeljena europska sredstva za projekt obrane od poplava grada Ogulina

U Karlovcu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina“, a potpisali su ga ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i voditelj Sektora zaštite od štetnog djelovanja voda iz Hrvatskih voda Marko Veselčić.

Projekt je vrijedan 186,1 milijuna kuna s PDV-om od čega 158,2 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva (85%), a 27,9 milijuna kuna će osigurati Hrvatske vode. Razdoblje provedbe projekta je do 2023. godine.

Projekt se sufinancira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za projekte jačanja sustava upravljanja katastrofama na raspolaganju 215 milijuna eura bespovratnih sredstava.

EU projekt Ogulin obuhvaća izgradnju retencijsko-zahvatne građevine Ogulin s pripadnom zaštitom postojeće željezničke pruge Zagreb-Rijeka te zaštitu okolnih ribnjaka i čišćenje Đulinog ponora.

Ovim projektom će se smanjiti poplavni rizici grada Ogulina. Ublažit će se vodni valovi velikih voda ovog područja, a kroz čišćenje Đulinog ponora povećat će se protočnost. Kombiniranjem dviju navedenih mjera smanjila bi se potencijalna godišnja prosječna šteta od poplava sa 102,7 milijuna kuna na 35,3 milijuna kuna, a projekt predstavlja prvu fazu sveobuhvatnog projekta obrane od poplava grada Ogulina.

U Karlovcu je ujedno potpisan i Ugovor o građenju za projekt „Izvođenje radova na izgradnji nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj " između Hrvatskih voda i izvođača Swietelsky d.o.o.

Ugovorom o građenju predviđena je gradnja 3.365 metara nasipa ukupne vrijednosti 47,9 milijuna kuna s PDV-om, a rok izvođenja je dvije godine.

Nasipi će biti izgrađeni na području naselja Mostanje i Turanjski Lug koja su najugroženija od poplava na slivu rijeke Kupe i koja u sadašnjem stanju od poplava štite tzv. „box barijere“. Box barijere su postavljene kao privremena zaštita od poplava početkom 2018. godine i uspješno su u dva velikovodna događaja zaštitile naselja od poplava.

Radovi na nasipima su nastavak provedbe „Projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe- karlovački i sisački dio“ te predstavljaju Mjeru 4 u projektu.

Vezana galerija: 

Dodijeljena europska sredstva za projekt obrane od poplava grada Ogulina

-->