Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Donja Dubrava

O PROJEKTU

Projekt je lociran u Međimurskoj županiji, na području Grada Preloga i Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija i Općina Kotoriba.

Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ donesena je 22. kolovoza 2017. godine.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • proširenje sustava odvodnje otpadnih voda (64.924 m gravitacijskih cjevovoda. 16.106 m tlačnih cjevovoda, 34 crpne stanice i retencijski bazen volumena 400 m3
 • izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.000 ES
 • Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje
 • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • povećanje stope priključenosti na sustav javne odvodnje s ciljem 99%-ne priključenosti u naseljima Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba te tako postići potpunu usklađenost s Direktivom
 • 9.242 dodatna stanovnika priključena na sustav odvodnje
 • osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije
 • zaštita prirodne raznolikosti i biološkog sustava
VRIJEDNOST PROJEKTA:
189.080.650 Kn
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2021.
 • Doprinos EU (71.74%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (28.26%)
  • MZOIE (40.00%)
  • Hrvatske vode (HV) (40.00%)
  • Jedinice lokalne samouprave (20.00%)
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 189.080.650 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 135.652.414 kune bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 53.428.236 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 236.350.812 kuna.

STATUS PROJEKTA

U tijeku.