Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Drniš

O PROJEKTU

Projekt „Unaprjeđenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš“ obuhvaća rekonstrukciju sustava vodoopskrbe u duljini cca 4.6 km dok se komponenta odvodnje otpadnih voda odnosi na izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava duljine cca 7 km, mapiranje i inspekciju postojećih kanalizacijskih cijevi (cca  1,3 km) te izgradnju glavnog kolektora do UPOV-a (0,8 km). Također planirana je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 5.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja. Projekt uključuje i nabavu opreme za održavanje kanalizacijskog sustava. Glavni ciljevi projekta su:

 

  • Očuvati i poboljšati kakvoću podzemnih voda te zaštititi izvorišta pitke vode
  • Osigurati kvalitetniju i sigurniju vodoopskrbu za 9.000 stanovnika te smanjiti gubitke vode u vodoopskrbnom sustavu
  • Priključiti novih 3.800 stanovnika na sustav javne odvodnje te osigurati cjelovit tretman otpadnih voda
  • Doprinijeti očuvanju Nacionalnog parka Krka
  • Osigurati bolje uvjete za gospodarski razvoj i investicije te povećati mogućnost zapošljavanja
VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.450.000 eura, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 4.580.145 eura, dok je preostali iznos od 1.869.855 eura pokriven nacionalnim sredstvima.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
49.020.000 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2010. - 2018.
 • EU udio sufinanciranja (71.00%)
 • Nacionalni udio sufinanciranja (29.00%)
PROVEDBA PROJEKTA

Projekt „Unaprjeđenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš" provodi se kroz 5 ugovora i to:

 

Ugovor o izgradnji vodoopskrbnog i odvodnog sustava

 • Ugovor je uspješno završen 8. travnja 2014.

Ugovor o izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Ugovor je aktivan. Tehnički pregled UPOV-a održan je u prosincu 2017. te se očekuje izdavanje uporabne dozvole.

Ugovor o nabavi opreme

 • Ugovor je uspješno završen 25. siječnja 2013.

Ugovor o uslugama nadzora radova

 • Ugovor je aktivan.
STATUS PROJEKTA

U provedbi.