Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Dugo selo - Rugvica

O PROJEKTU

Projekt je smješten u kontinentalnom dijelu Hrvatske, u Zagrebačkoj županiji, na području Grada Dugo Selo i Općine Rugvica. U aglomeraciji Rugvica-Dugo Selo od ukupno 25.682 stanovnika (2015. god.) samo 47% stanovništva ima mogućnost priključenja na sustav odvodnje. Postojeći UPOV ima II. stupanj pročišćavanja te kapacitet od 25.000 ES, potrebno je nadograditi u smislu kapaciteta (28000 ES) i stupnja pročišćavanja (3.stupanj).

Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt Rugvica–Dugo Selo donesena je 16. kolovoza 2017. godine.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • izgradnja novog sustava javne odvodnje (obuhvaća izgradnju novih kolektora ukupne duljine  84.646,62 m, novih tlačnih cjevovoda duljine 585,88 m, 10 crpnih stanica i 3 retencije)
 • rekonstrukcije postojeće retencije i  cjevovoda odvodnje u ukupnoj duljini od 1.605 m
 • nadogradnja UPOV-a na 28.000 ES i III. stupanj pročišćavanja
 • usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • Izgradnjom sustava odvodnje razdjelnog tipa osigurat će se pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije
 • Povećanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje na 86% (planirano je 8.462 novo priključenih stanovnika) ;
 • smanjenje onečišćenja vodnih tijela i tla (smanjenje emisija u površinske i podzemne vode te tla, koje će pozitivno utjecati na stanje okoliša, posebno osjetljivo te važne prirodne ekosustave i s tim na biološku raznolikost
 • pozitivan utjecaj na razvoj županije (povećanje kvalitete življenja i poboljšanje utjecaja na okoliš pozitivno će utjecati na privlačnost županije, omogućen će biti razvoj turizma što će ponovo povećati mogućnosti izravnog zapošljavanja

bolji životni uvjeti za stanovnike područja.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
173.079.910 Kn
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2021.
 • Doprinos EU (70.22%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (29.78%)
  • MZOIE (40.00%)
  • Hrvatske vode (HV) (40.00%)
  • Isporučitelj vodnih usluga, grad Dugo Selo, općina Rugvica (20.00%)
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 173.079.910 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 121.542.125 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 51.537.785 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 236.350.812 kuna.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi na području grada Dugo Selo i općine Rugvica.

STATUS PROJEKTA

U tijeku.