Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

DUZS projekti

O PROJEKTU

Kao najspremniji projekti pokazala su se dva: Na putu smanjenja rizika od katastrofa – SROK te Opremanje i osposobljavanje državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. 

Sredinom 2017. započelo se s razmatranjem mogućnosti suradnje na projektu „Oxford“, projektu za seizmološka istraživanja. Na temelju informacija o samom projektu, te izraženom potrebom za uključivanje i različitih drugih institucija koje bi na operativnoj razini sudjelovale u provedbi projekta (Prirodoslovno-matematički fakultet, DHMZ, Državna geodetska uprava, Seizmološka služba i dr.) uočeno je kako je riječ o sveobuhvatnom projektu znanstvenog karaktera koji će rezultirati nizom podloga i informacija za različite razine odlučivanja i strateškog planiranja. 

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Za projekte Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) alocirano je 65 mil. eura.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
65.000.000 €
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2018.
  • EU udio financiranja (100.00%)
PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

Projekt NA PUTU SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA (SROK) – u tijeku

Projekt OPREMANJE I OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNE INTERVENCIJSKE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE – u tijeku

Projekt OXFORD (za seizmološka istraživanja) – u tijeku

STATUS PROJEKTA

U tijeku.