Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

27.12.2018.

Hrvatske vode predstavile pokazatelje pripreme i provedbe EU projekata

U prostorijama Hrvatskih voda održana je prezentacija pokazatelja pripreme i provedbe EU projekata u području vodnokomunalne infrastrukture i sustava zaštite od poplava u sklopu koje su predstavljeni ostvareni ciljevi djelovanja Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 u okviru aktivnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s naglaskom na financijske aspekte programa.

U programskom razdoblju 2014. – 2020. Republici Hrvatskoj su na raspolaganju Europski strukturni i investicijski fondovi iz kojih su, za vodni sektor, dostupna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. To se posebno odnosi na ostvarenje nekoliko specifičnih ciljeva kao što su jačanje sustava upravljanja katastrofama, unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava te razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda.

Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 trenutno nadziru i koordiniraju pripremu i provedbu vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata za koje je na raspolaganju 7,93 milijardi kuna europskog novca. Do kraja 2018. godine ukupno je potpisano 35 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem kojih se trenutno provode projekti čiji ukupno prihvatljivi troškovi iznose 10,6 milijardi kuna. Od toga Europska unija sufinancira projekte sa 7,49 milijardi kuna, što znači da je dodijeljeno 94,4 % ukupne alokacije sredstava. Uz potpisanih 35 ugovora, upućeni su i pozivi za dostavu aplikacija za 16 novih projekata: Kaštela – Trogir, Zaprešić, Sinj, Kutina, Bjelovar, Karlovac – Duga Resa, Đurđevac, Cres – Lošinj, Semeljci, Trilj – Otok, Beli Manastir (Baranja), Pitomača, Imotski, Split – Solin, Ivanec i Zadar. Ukupni prihvatljivi troškovi za navedene projekte iznose 6,2 milijarde kuna.

Također, Hrvatske vode zajedno s partnerima (Državna geodetska uprava, Državni hidrometeorološki zavod, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska gorska služba spašavanja, Ministarstvo unutarnjih poslova RH) pripremaju i/ili provode brojne i raznovrsne projekte kojima će se unaprijediti sustav zaštite od poplava i smanjiti rizici od plavljenja, sve u skladu s Planom upravljanja rizicima od poplava. Dosad je za ove projekte, od ukupno alociranih 1,634 milijardi kuna, potpisano 6 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem kojih se provode projekti čiji ukupno prihvatljivi troškovi iznose 781 milijun kuna, što znači da je dodijeljeno više od 40 % predviđene alokacije sredstava. Ovdje posebno treba istaknuti pripremu prioritetnih projekata zaštite od poplava kao što su karlovačko-sisačko područje (vrijednost projekta 120 milijuna eura), grada Ogulina (projekt vrijednosti 14,5 milijuna eura), projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (44 milijuna eura) te projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava za čitavu Hrvatsku (40 milijuna eura). Uz to, upućeni su i pozivi za dostavu aplikacija za 5 novih projekata čiji ukupni prihvatljivi troškovi iznose gotovo 741 milijun kuna, odnosno dodatnih 38,53 % alokacije sredstava.

U Hrvatskim vodama i dalje očekuju uspješno povlačenje EU sredstava i realizaciju prijavljenih i započetih projekata čiji je krajnji cilj zaštita okoliša i poboljšanje kvalitete života građana te veća sigurnost i smanjenje rizika od katastrofa.

-->