Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Knin

O PROJEKTU

Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina“ obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbne mreže u duljini od 21,2 km te rekonstrukciju crpne stanice, glavnih kolektora kanalizacijske mreže u ukupnoj dužini od 11 km i tercijarne mreže u ukupnoj dužini od 6 km, proširenje kanalizacijske mreže u duljini od 2,7 km te izgradnju četiri kanalizacijske crpne stanice. Po dovršetku projekta, kanalizacijski cjevovodi otpadnih voda bit će odvojeni od postojećih oborinskih kanala, a oko 3,6 km postojećih oborinskih kanala i kolektora bit će očišćeno i sanirano. U sklopu projekta izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, kapaciteta 20.000 ES te nabaviti oprema za održavanje kanalizacijske mreže. Glavni ciljevi projekta su:

 

  • Optimizirati sustav otpadnih voda i oborinski sustav kako bi se smanjio rizik od poplava
  • Priključiti novih 12.000 stanovnika na sustav javne odvodnje te osigurati cjelovit tretman otpadnih voda
  • Osigurati kvalitetniju i sigurniju vodoopskrbu te smanjiti gubitke vode u vodoopskrbnom sustavu
  • Očuvati i poboljšati kakvoću podzemnih voda
  • Doprinijeti očuvanju Nacionalnog parka Krka
VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.676.937 eura, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 9.964.261 eura dok je preostali iznos od 5.712.676 eura pokriven nacionalnim sredstvima.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
119.144.721 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2010. - 2018.
 • Doprinos EU (63.60%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (36.40%)
PROVEDBA PROJEKTA

Razdoblje provedbe: 2010. - 2018.

Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina“  provodi se kroz 5 ugovora i to:

Ugovor o izgradnji vodoopskrbnog i odvodnog sustava

 • Ugovor je aktivan.

Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Ugovor je aktivan.

Ugovor o uslugama jačanja kapaciteta komunalnog poduzeća

 • Ugovor je aktivan.

Ugovor o nabavi opreme

 • Ugovor je aktivan.

Ugovor o uslugama nadzora radova

 • Ugovor je aktivan.
STATUS PROJEKTA

U provedbi.