Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Lipik - Pakrac

O PROJEKTU

Projekt je smješten u kontinentalnom dijelu Hrvatske, u Požeško-slavonskoj županiji i obuhvaća područje gradova Lipik i Pakrac.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Izgradnja 33,434 km sustava odvodnje, rekonstrukcija 22,499 km sustava odvodnje te izgradnja 18 crpnih stanica
 • Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 3. stupnja pročišćavanja i kapaciteta 13.500 ES (ekvivalent stanovnika)  
 • Izgradnja 4,160 km dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda, te rekonstrukcija 7,045 km dovodnog cjevovoda i   25,135 km vodoopskrbne mreže       
 • Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje
 • usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • Povećanje priključenost na sustav odvodnje i pročišćavanja na 80 % (priključenje novih 1950 ES );
 • Osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode i povećanjem priključenosti na sustav vodoopskrbe na 90% (225 novih priključaka);
 • adekvatno pročišćavanje otpadnih voda
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • pozitivan utjecaj na razvoj županije

bolji životni uvjeti za stanovnike područja.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
153.546.408 Kn
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2018. - 2020.
 • Doprinos EU (71.90%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (28.10%)
  • MZOIE (36.67%)
  • Hrvatske vode (HV) (36.67%)
  • Korisnik (26.66%)
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose  153.546.408 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s   110.389.119 HRK kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 43.157.289 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 191.933.010 kuna.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Gradovi Lipik i Pakrac

STATUS PROJEKTA

U tijeku.