Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Male intervencije 1

O PROJEKTU

„Male intervencije“ odnosno operacija dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje uključuje projekte u sklopu kojih se ulaže u:

  • izgradnju/sanaciju/rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
  • kondicioniranje vode za piće na uređajima za obradu pitke vode
  • nabavu opreme za sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe
VRIJEDNOST PROJEKTA:
361.912.515 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
Do 30.09.2017.
  • Doprinos EU (85.00%)
  • Republika Hrvatska (15.00%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Nacionalno

PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

Nema

STATUS PROJEKTA

Završen