Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Male intervencije 2

O PROJEKTU

Svrha ove operacije je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija te cjelovitog rješenja na vodoopskrbnom području, sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023. te postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog poziva na dostavu prijedloga projekta su:

1. Izgradnja:

 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe (vodoopskrbna mreža sa pripadajućim objektima);
 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje (kondicioniranje) pitke vode
 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava  odvodnje – kanalizacije;
 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;

2. Nabava opreme:

 • Nabava opreme potrebne za održavanje i funkcioniranje vodoopskrbnog sustava;
 • Nabava opreme potrebne za prikupljanje i obradu otpadnih voda.

3. Ostale aktivnosti:

 • Rekonstrukcija ulica gdje se zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži dovelo do kopanja ulice i trotoara ili ostalih javnih površina; u širini iskopa za potrebe vodoopskrbe i odvodnje,
 • Aktivnosti vezane uz nadzor nad gradnjom
 • Mjere za informiranje i vidljivost.
Vrijednost i sufinanciranje projekta
VRIJEDNOST PROJEKTA:
447.100.000 HRK
RAZDOBLJE PROJEKTA:
do 30.09.2017.
 • Doprinos EU (85.00%)
 • Hrvatske vode, JLS i korisnik (15.00%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Nacionalno.

PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

Nema.

STATUS PROJEKTA

Završen.