Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Mursko Središće

O PROJEKTU

Projekt je lociran u Međimurskoj županiji, na području Grada Mursko Središće i Općina Vratišinec, Općina Selnica i Općina Sv. Martin na Muri. Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt Mursko Središće donesena je 22. kolovoza 2017. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • uključuju proširenje (59.907 m gravitacijskih i 12.897 m tlačnih cjevovoda, 34 crpne stanice, 2 preljeva i retencijski bazen V=50 m3) i rekonstrukciju (7.332 m gravitacijskih i 409 m tlačnih cjevovoda, te izgradnju 3 crpne stanice, 8 preljeva i retencijski bazen V=180 m3) sustava odvodnje otpadnih voda,
 • izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja kapaciteta 12.000 ES,
 • Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje,
 • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • povećanje stope priključenosti na sustav javne odvodnje s ciljem 84%-ne priključenosti te tako postići potpunu usklađenost s Direktivom
 • 8.367 dodatna stanovnika priključena na sustav odvodnje (oko 3000 novih),
 • osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije
 • zaštita prirodne raznolikosti i biološkog sustava
VRIJEDNOST PROJEKTA:
181.777.310 Kn
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2021.
 • Doprinos EU (70.84%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (29.16%)
  • MZOIE (43.33%)
  • Hrvatske vode (HV) (43.33%)
  • Jedinice lokalne samouprave (13.34%)
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 181.777.310 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 128.773.938 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 53.003.372 kune pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 169.267.139 kuna.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi na području grada Mursko Središće i općina Vratišinec, Selnica i Sv. Martin na Muri

STATUS PROJEKTA

U tijeku.