Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

13.06.2017.

Objava predloška dokumentacije o nabavi za uslugu stručnog nadzora nad građenjem kod provedbe EU projekata

Hrvatske vode Posredničko tijelo razine 2 izradile su predložak dokumentacije o nabavi za usluge stručnog nadzora nad građenjem kod provedbe EU projekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16). Predložak dokumentacije o nabavi preporuča se koristiti na provedbi projekata vodokomunalne infrastrukture sufinanciranim sredstvima EU. Cilj predloška dokumentacije o nabavi je pozitivno djelovati na sprječavanje, smanjenje nepravilnosti u postupcima nabave i provedbi EU projekata radi izbjegavanja mogućih financijskih ispravaka. Naglašavamo da isporučitelji vodnih usluga, Naručitelji, imaju punu odgovornost za provođenje postupaka javne nabave, te korištenje ovog predloška ni na koji način ne utječe na ovu odgovornost.

-->