Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Osijek

O PROJEKTU

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ obuhvaća rekonstrukciju postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju 15,9 km cijevi vodoopskrbnog sustava te 66,5 km cijevi sustava odvodnje, napredni sustav pročišćavanja otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje za 170.000 ES ( III. stupanj pročišćavanja), uvođenje dvostupanjske filtracije za potrebe vodoopskrbe, nabavu opreme za upravljanje i održavanje sustava odvodnje te opreme za automatizaciju vodoopskrbnog sustava i SCADA-e.  Glavni ciljevi projekta su:

  • osigurati priključenje 98% stanovništva na sustav odvodnje i 98% stanovništva na vodoopskrbni sustav
  • poboljšati postojeći pogon za preradu vode, prvenstveno zbog bolje obrade arsena u skladu sa zahtjevima Pravilnika o kvaliteti vode za piće, postupkom dvostupanjske filtracije koji će povećati kapacitet crpilišta na 600 l/s
  • zaštititi prirodne raznolikosti i biološki sustav parka prirode „Kopački Rit“
  • zaštititi osjetljivo područje Crnomorskog sliva (rijeke Drava i Dunav)
  • osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije 
VRIJEDNOST PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 551.065.055 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 402.781.714 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 148.283.341 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 688.831.318 kuna.

Radi uspješnog upravljanja sredstvima EU u 2016. godini pokrenut je postupak faziranja projekata, odobren od strane Europske komisije. Ovaj postupak omogućava financiranje velikih infrastrukturnih projekata putem dvije financijske perspektive dakle 2007 – 2013 i 2014 – 2020.

FAZA 1

30.1.2017. je donesena Odluka Komisije o izmjeni Odluke Komisije čime je odobren financijski doprinos iz Kohezijskog Fonda za projekt Osijek.

13. travnja 2017. godine je donesena nacionalna Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ – FAZA 1.

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                      437.981.648 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            350.385.318 HRK
 • EU sredstva                                                        256.101.882 HRK

FAZA 2

20. travnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ – FAZA 2

 • ukupna vrijednost                                         250.849.670,20 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                           200.679.737,00 HRK
 • EU sredstva                                                  146.679.832,00 HRK (73,09 %)
 • Nacionalno sufinanciranje                              53.999.905 HRK

(Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – 36,7%, Hrvatske vode – 36,7%, Grad Osijek – 22,82%, Općina Čepin 3,78%)

VRIJEDNOST PROJEKTA:
551.065.055 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2013. - 2018.
 • Doprinos EU (73.10%)
 • Nacionalni udio sufinanciranja 26.9% (od čega MZOIE 36.7%, Hrvatske vode 36,7%, Grad Osijek 22,82%, Općina Čepin 3,78%) (26.90%)
PROVEDBA PROJEKTA

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ provodi se kroz 6 ugovora i to:

 

Izgradnja novog i rekonstrukcija dijela postojećeg sjevernog kolektora

 • Ugovor je u tijeku.

Rekonstrukcija vodoopskrbne i kanalizacijske mreže

 • Ugovor je u tijeku.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Ugovor je u tijeku.

Izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode

 • Ugovor je u tijeku.

Nabava  opreme

 • Izrada dokumentacije za javnu nabavu u završnoj je fazi a postupak javne nabave još nije pokrenut.

 Nadzor nad radovima

 • Ugovor je u tijeku.
STATUS PROJEKTA

U provedbi.