Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Petrinja

VRIJEDNOST PROJEKTA:
373.500.000
RAZDOBLJE PROJEKTA:
U najavi
  • Doprinos EU (71.00%)
  • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (29.00%)
    • Državni proračun (43.50%)
    • Hrvatske vode (43.50%)
    • Jedinice lokalne samouprave (13.00%)
STATUS PROJEKTA

U najavi