Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

PIPELINE 1

O PROJEKTU

Operacija pod nazivom „Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama“ obuhvaća izradu cjelokupne studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture od strane EU sa svrhom usklađivanja s EU direktivama na 16 aglomeracija: Bibinje-Sukošan, Donja Dubrava, Ivanec, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Jelsa-Vrboska, Mursko Središće, Novigrad Istarski, Novska, Pirovac-Tisno-Jezera, Pula Sjever, Savudrija, Sinj, Split-Solin, Šibenik i Umag.

Ovako pripremljena i izrađena projektna dokumentacija unutar ove Operacije omogućit će prijavu tih projekata za sufinanciranje izgradnje objekata vodno komunalne infrastrukture sredstvima Strukturnih i Kohezijskih fondova u ukupnom procijenjenom iznosu od gotovo 300 milijuna eura (cca 2,25 milijarde kuna).

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7,4 milijuna eura, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt sa 85 %  dok je preostali iznos pokriven nacionalnim sredstvima. 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
7.400.000 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2012.- 2015.
 • EU udio sufinanciranja (85.00%)
 • Nacionalni udio sufinanciranja (15.00%)
PROVEDBA PROJEKTA

Projekt se provodio kroz 4 ugovora i to:

 

Sjeverna Dalmacija – LOT 1

 • Izvođač: konzorcij u sastavu Hidroing d.o.o. te SCE / WYG International Limited / Wyg savjetovanje
 • Ugovor je potpisan 27. svibnja 2013. a službena provedba započela je 19. kolovoza 2013.
 • Ugovorom je predviđena priprema Prijave projekata za sufinanciranje od strane EU, sa pripremljenim svim prilozima na aglomeracijama Bibinje-Sukošan, Pirovac–Tisno-Jezera i Šibenik što uključuje i Studiju izvodivosti s uključenom Analizom troškova i dobiti, koncepcijska rješenja elemenata mreže, idejni projekti UPOV-a, topografska i geotehnička istraživanja, procjenu utjecaja na okoliš, ondje gdje je potrebno, izrađenu natječajnu dokumentaciju (Service contract) za nadzor radova, te za UPOV-e (FIDIC Žuta knjiga, projektiranje i izgradnja),

 

Istra – LOT 1

 • Izvođač: konzorcij u sastavu Hidroprojekt - ING d.o.o. te SL Consult d.o.o. / WYG International Limited / Wyg savjetovanje
 • Ugovor je potpisan 14. kolovoza 2013. a izvođaču je izdana obavijest o početku ugovora 14. listopada 2013.
 • Ugovorom je predviđena priprema Prijave projekata za sufinanciranje od strane EU, sa pripremljenim svim prilozima na aglomeracijama Savudrija, Umag, Novigrad Istarski, Pula Sjever što uključuje i Studiju izvodivosti s uključenom Analizom troškova i dobiti, koncepcijska rješenja elemenata mreže, idejni projekti UPOV-a, topografska i geotehnička istraživanja, procjenu utjecaja na okoliš, ondje gdje je potrebno, izrađenu natječajnu dokumentaciju (Service contract) za nadzor radova, te za UPOV-e (FIDIC Žuta knjiga, projektiranje i izgradnja),

 

Središnja Dalmacija – LOT 2

 • Izvođač: konzorcij u sastavu Grontmij A/S, Hidroprojekt-Consult d.o.o. te Proning DHI d.o.o.
 • Ugovor je potpisan 27. svibnja 2013. a izvođaču je izdana obavijest o početku ugovora 19. kolovoza 2013.
 • Ugovorom je predviđena priprema Prijave projekata za sufinanciranje od strane EU, sa pripremljenim svim prilozima na aglomeracijama Jelsa-Vrboska, Sinj i Split-Solin što uključuje i Studiju izvodivosti s uključenom Analizom troškova i dobiti, koncepcijska rješenja elemenata mreže, idejni projekti UPOV-a, topografska i geotehnička istraživanja, procjenu utjecaja na okoliš, ondje gdje je potrebno, izrađenu natječajnu dokumentaciju (Service contract) za nadzor radova, te za UPOV-e (FIDIC Žuta knjiga, projektiranje i izgradnja),

 

Kontinentalna Hrvatska – LOT 2

 • Izvođač: konzorcij u sastavu Grontmij A/S, Hidroprojekt-Consult d.o.o. te Proning DHI  d.o.o.
 • Ugovor je potpisan 7. kolovoza 2013. a izvođaču je izdana obavijest o početku ugovora 21. listopada 2013.
 •  

Ugovorom je predviđena priprema Prijave projekata za sufinanciranje od strane EU, sa pripremljenim svim prilozima na aglomeracijama Donja Dubrava, Ivanec, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Mursko Središće i Novska, što uključuje i Studiju izvodivosti s uključenom Analizom troškova i dobiti, koncepcijska rješenja elemenata mreže, idejni projekti UPOV-a, topografska i geotehnička istraživanja, procjenu utjecaja na okoliš, ondje gdje je potrebno, izrađenu natječajnu dokumentaciju (Service contract) za nadzor radova, te za UPOV-e (FIDIC Žuta knjiga, projektiranje i izgradnja)

STATUS PROJEKTA

Završen.