Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Pipeline 2

O PROJEKTU

Projekt Pipeline 2 odnosno „Provedba pripreme infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama – sufinanciranje studijske, tehničke i projektne dokumentacije“ uključuje ukupno 56 korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji su krenuli u provedbu svojih pojedinačnih projekata. Sufinancira se izrada cjelovite dokumentacije za dostavu prijava novih projekata vezanih uz uspostavu modernih vodoopskrbnih sustava te sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje voda. U ovu operaciju uključeni su sljedeći projekti:

 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije grad Umag, Savudriju i grad Novigrad Istarski
 • Vodno-komunalni projekti Opatijske rivijere
 • Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Zagreb i aglomeraciju Glavničica
 • Projekt Baranja – poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Baranje
 • Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Velika Gorica, Mala Buna i Veleševec
 • Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Sinj, Trilj, Otok, Dicmo
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju: aglomeracija Virovitica, Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje
 • Izrada projektno studijske dokumentacije za aglomeracije na području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.
 • Prijava projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće
 • Prijava projektno-studijske dokumentacije za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane
 • Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica i Gola
 • Aglomeracija Varaždin s pridruženim aglomeracijama Cestica i Greda
 • Slavonski Brod 2
 • Priprema projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Split -Solin(2018) s aglomeracijom Podstrana (2023) i aglomeracije Kaštela – Trogir (2018)
 • Vodno-komunalni projekt aglomeracije Zaprešić i pridružene aglomeracije Kraj Donji
 • Prilagodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica Oroslavje Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica Rješavanje imovinsko pravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica
 • Izgradnja sustava fekalne odvodnje Babin Kuk
 • Studijsko – projektna dokumentacija aglomeracija Rogoznica, Pirovac-Tisno-Jezera i Bilice
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Daruvar
 • Priprema studijsko-projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa potrebnih pri prijavi infrastrukturnih projekata aglomeracije Našice za sufinanciranje iz fondova EU
 • Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali Lošinj i Veli Lošinj
 • Priprema studijske-projektne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije: Brela, Baška Voda, Promajna-Krvavica, Makarska, Tučepi, Podgora
 • Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Projekt razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Biograd, Pašman i Tkon
 • Priprema projektno-tehničke dokumentacije te aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Novska
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Imotski
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Karlovac-Duga Resa
 • Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II faze izgradnje UPOV- a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama te dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV- a u Pregradi
 • Aglomeracija Pula Sjever
 • Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Jelsa, Vrboska, Stari Grad
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Slatina
 • Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutjevo, Velika i Kaptol
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije za aglomeracije Rab, Supetarska Draga i Lopar
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije za aglomeraciju Staro Petrovo Selo i aglomeracija Okučani
 • Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce i Jadranovo
 • Izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Blato te novelacija postojeće kao i izrada nedostajuće studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Smokvica – Brna
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskoj paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Popovača i Voloder
 • Priprema studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Kraljevica priprema tehničko-projektne dokumentacije za aglomeraciju za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Kostrena (Bakar- Kostrena)
 • Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete
 • Vodno-komunalni projekt Garešnice
 • Aglomeracija Preko, Kali, otok Ugljan
 • Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba u Veloj Luci, otok Korčula
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Semeljci
 • Dogradnja sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije gradište i aglomeracije Bošnjaci
 • Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog projekta za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Novalja
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Sušine-Đurđenovac (podsustav Đurđenovac)
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Ploče
 • Aglomeracija Otočac, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda
 • Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Omiš
 • Rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda užeg područja aglomeracije Slano i izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda šireg područja aglomeracije Slano
 • Vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Lipovljani
 • Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje općine Klinča Sela
 • Sustav prečišćavanja otpadnih voda naselja Vrelo i Jasenak i vodoopskrbni sustav istih naselja
 • Priprema studijsko – projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Buzet
 • Priprema projektno – studijske dokumentacije za aglomeraciju Trpanj
 • Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera
 • Aglomeracija Nova Kapela – Batrina
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Ukupna vrijednost operacije Pipeline 2 iznosi 312.938.696 kuna, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 265.997.892 kuna, dok je preostali iznos od 46.940.804 kuna pokriven nacionalnim sredstvima.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
312.938.696 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
Do 30. lipnja 2017.
 • Doprinos EU (85.00%)
 • Republika Hrvatska (15.00%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Nacionalno

STATUS PROJEKTA

Završen