Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Pleternica

O PROJEKTU

Projekt obuhvaća jugoistočni dio Požeško-slavonske županije i obuhvaća područje Grada Pleternica, te dijelovima Grada Požege i Općine Jakšić.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Izgradnja kolektora ukupne duljine 44.650 m;
 • Rekonstrukcija dva tlačna cjevovoda ukupne duljine 920 m;
 • Izgradnja objekata na sustavu odvodnje (19 crpnih stanica, 6 retencijskih bazena i 10 kišnih rasterećenja);
 • Rekonstrukcija objekata na sustavu odvodnje (4 kišna rasterećenja, 2 crpne stanice);
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja pročišćavanja i kapaciteta uređaja 15.300 ES;
 • Nabava opreme (nabava oprema za održavanje – Kamion-cisterna za prijevoz mulja i nabava Nadzorno upravljačkog sustava);
 • usluge upravljanja projektom, nadzora, informiranja i promidžbe

Ciljevi projekta:

 • Povećati stupanj priključenosti stanovništva na sustav odvodnje sa 52% na 90% (4.706 novih priključenih stanovnika);
 • Osiguranje adekvatnog pročišćavanja otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
 • Povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode
 • Osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu sa zahtjevima važećeg europskog i hrvatskog zakonodavstva
 • Očuvanje i poboljšanje kvalitete podzemnih i površinskih voda
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 141.426.792 kune od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 99.099.103 kune bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 42.327.689 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 176.783.490 kuna.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
141.426.792 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2020.
 • EU udio sufinanciranja (70.07%)
 • Nacionalni udio sufinanciranja (29.93%)
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

2017. - 2020.

STATUS PROJEKTA

U tijeku.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Pleternica, dio grada Požege i općine Jakšić