Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Poreč

O PROJEKTU

Projekt "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ za cilj ima unaprijediti kompletan sustav odvodnje Poreštine na način da se postojeći kolektori rekonstruiraju i izgrade novi tamo gdje je potrebno priključiti nove korisnike. Ukupna dužina rekonstruiranih i novoizgrađenih kolektora zajedno sa crpnim stanicama iznosi 77,8 km. Također će se podići stupanj pročišćavanja otpadne vode koja se ispušta u more za čitav sustav izgradnjom 4 uređaja za pročišćavanje otpadne vode zajedničkog kapaciteta 137 000 ES. Kvaliteta otpadnih voda sa 4 UPOV-a, obrađena tehnologijom membrana, moći će ispuniti i zahtjeve za navodnjavanjem zelenih površina i poljoprivrede u regiji bez daljnjeg opterećivanja sustava vodoopskrbe. Jednako tako, važno je spomenuti i koncept ponovne uporabe mulja koji obuhvaća kompostiranje i solarno sušenje mulja. Ovakav mulj moći će se koristiti u poljoprivredi, parkovima i na drugim zelenim površinama, npr. za hidrosjetvu kod ozelenjavanja okoliša na prometnicama ili za proizvodnju bioplina, odnosno energije. Projekt se provodi u gradu Poreču i trima općinama Tar-Vabrigi, Funtani i Vrsaru. Glavni ciljevi projekta su:

 

  • Poboljšanje kvalitete vode za piće i zaštita okoliša
  • Smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu
  • Novih 6.300 ljudi spojenih na sustav odvodnje te podizanje ukupne priključenosti stanovništva na sustav odvodnje na 90%
  • Izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi pročišćavanje otpadnih voda na području Poreča i okolice bilo na najvišem stupnju
  • Obnova i rekonstrukcija postojećih 22,8 km sustava odvodnje te izgradnja dodatnih 55 km cjevovoda u sustavu odvodnje
  • Izgradnja 24 nove crpne stanice i rekonstrukcija 11 postojećih
  • nabava opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje te nabava i implementacija geoinformacijskog sustava (GIS)
VRIJEDNOST PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 510.621.276 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 377.908.257 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 148.283.341 kuna pokriven nacionalnim sredstvima.

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 638.276.599 kuna.

Radi uspješnog upravljanja sredstvima EU u 2016. godini pokrenut je postupak faziranja projekata, odobren od strane Europske komisije. Ovaj postupak omogućava financiranje velikih infrastrukturnih projekata putem dvije financijske perspektive dakle 2007 – 2013 i 2014 – 2020.

FAZA 1

30.1.2017. je donesena Odluka Komisije o izmjeni Odluke Komisije čime je odobren financijski doprinos iz Kohezijskog Fonda za projekt Poreč. 13. travnja 2017. godine je donesena nacionalna Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“- FAZA 1.

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                      280.098.167  HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            224.078.529 HRK
 • EU bespovratna sredstva                              165.839.402 HRK

FAZA 2

20. travnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ – FAZA 2 

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                      358.178.432 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            286.542.747 HRK,
 • EU bespovratna sredstva                              212.068.854,34 HRK (74,01 %)
 • Nacionalno sufinanciranje                             74.473.892,66 HRK

(Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – 33,33%, Hrvatske vode – 33,33%, jedinice lokalne samouprave na području projekta 33,33%)

VRIJEDNOST PROJEKTA:
510.621.276 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2013. - 2018.
 • Doprinos EU (74.00%)
 • Nacionalni udio sufinanciranja (26.00%)
  • MZOIE (33.33%)
  • Hrvatske vode (33.33%)
  • Jedinice lokalne samouprave na području provedbe projekta (33.33%)
PROVEDBA PROJEKTA

Projekt "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ provodi se kroz 5 ugovora i to:

Izgradnja UPOV-a i postrojenja za sušenje mulja

 • Ugovor u tijeku

Izgradnja proširenja kanalizacijske mreže

 • Ugovor u tijeku

Izmještanje postojećih uređaja i rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže

 • Ugovor u tijeku.

Nabava opreme

 • Postupak nabave je u tijeku

Nadzor nad radovima

 • Ugovor u tijeku
STATUS PROJEKTA

U tijeku.