Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Požega

O PROJEKTU

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ obuhvaća područje grada Požega, te dio općina Brestovac i Velika.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Velika-Požega u dužini 14.805 m, ugradnja 23 mjerno-regulacijskih okna
 • izgradnja kanalizacijskih kolektora u dužini 19.722 m i 8 crpnih stanica
 • rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u dužini 11.241 m
 • projektiranje i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa prvog na treći stupanj pročišćavanja i kapacitet 33.500 ES
 • izgradnja polja za ozemljavanje mulja
 • Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje,
 • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • povećanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje i pročišćavanja na 96%.
 • povećanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav vodoopskrbe na 98%.
 • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda nadogradnjom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode
 • osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije
 • zaštita prirodne raznolikosti i biološkog sustava
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 171.777.187 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 124.444.842 kune bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 47.332.345 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 217.477.781 kuna.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
171.777.187 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2021.
 • EU udio sufinanciranja (72.45%)
 • Nacionalni udio sufinanciranja (27.55%)
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

2017. - 2021.

STATUS PROJEKTA

U tijeku.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Požega, te dio općina Brestovac i Velika