Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

12.02.2014.

Predstavljeni prioriteti i planovi u gospodarenju vodom do 2020.

događaja «Tjedan EU fondova». Tema vodnog gospodarstva organizirana je u suradnji s Kraljevinom Nizozemskom. Pozdravnim govorima okupljenima su se obratili dr.sc. Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU koji je govorio o programiranju EU fondova za razdoblje do 2020. godine i Dražen Kurečić pomoćnik ministra poljoprivrede koji je iznio ciljeve Hrvatske u području upravljanja vodnim gospodarstvom. Simon Smits, zamjenik ministra Kraljevine Nizozemske za vanjsku trgovinu predstavio je iskustva Nizozemske u području upravljanja vodama a Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda predstavio je stanje i planove ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu u Hrvatskoj u kontekstu EU fondova.

Plišić je tijekom svog izlaganja istaknuo nezaobilaznu ulogu Hrvatskih voda u budućim nastojanjima u vodnom gospodarstvu jer uz činjenicu da gotovo 140 godina gospodare domaćim vodnim resursima, ulaskom u Europsku Uniju ova je institucija dobila i ulogu implementacijske agencije, akreditirane od strane EU za sve projekte u sektoru voda prema Operativnom programu zaštite okoliša. Do 2020. Hrvatske vode će u ime Europske komisije odobravati projekte u vodnom gospodarstvu sufinancirane od strane EU a koja će provoditi komunalna poduzeća.
Već sada ova agencija 80% svojih aktivnosti ostvaruje u suradnji s EU na nizu projekata. O uspješnosti te suradnje dovoljno govori podatak kako je iskorištenost alociranih sredstava za IPA program u razdoblju 2007. – 2011. iznosila 100%. Europska ali i druga inozemna sredstva zasigurno će pomoći ostvarenju strateških ciljeva Hrvatske:

• do 2021. sva naselja s više od 50 stanovnika trebaju imati zdravstveno ispravnu vodu za piće
• do 2023. sva naselja sa više od 2.000 ekvivalent stanovnika trebaju biti priključena na sustav javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda
• povećati zaštićeni prostor HR od poplava sa sadašnjih 75% na 87% do 2023. a do 2038. cijeli prostor RH treba biti zaštićen od poplava

Kurečić je u svojoj prezentaciji istaknuo i kako svi prioriteti ulaganja, mjere i aktivnosti koji se pod njima provode trebaju pridonijeti ostvarenju glavnih razvojnih ciljeva: gospodarskog rasta, rasta zaposlenosti te očuvanja prirodnih resursa.

-->