Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Rijeka

VRIJEDNOST PROJEKTA:
1.050.000.000 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
U najavi
  • Doprinos EU (70.00%)
  • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (30.00%)
    • Državni proračun (33.30%)
    • Hrvatske vode (33.30%)
    • Jedinice lokalne samouprave (33.30%)
STATUS PROJEKTA

U najavi