Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Rovinj

VRIJEDNOST PROJEKTA:
223.798.915 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
U najavi
  • Doprinos EU (72.60%)
  • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (27.40%)
    • Državni proračun (33.30%)
    • Hrvatske vode (33.30%)
    • Jedinice lokalne samouprave (33.30%)
STATUS PROJEKTA

U najavi