Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

RVS Osijek

O PROJEKTU

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek ima za cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe i pripremi pitke vode na području grada Osijeka te u općinama Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci.

Aktivnosti u sklopu projekta uključuju proširenje i rekonstrukciju distributivnog sustava vodoopskrbe te proširenje uređaja za obradu pitke vode na području općine Erdut s ciljem uklanjanja arsena iz vode. Sustav vodoopskrbe na području Osijeka i spomenutih općina trenutno pokriva oko 126 tisuća stanovnika, no s velikim razlikama u razini priključenosti pa dok grad Osijek ima 99 %-tnu pokrivenost, stanovništvo na području općine Šodolovci uopće nije priključeno na sustav vodoopskrbe. Uz velike razlike u priključenosti, ovim će se projektom riješiti i problem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, koji se kreću od 40 % u gradu Osijeku do čak 70 % u općini Erdut. Provedba cjelovite investicije RVS Osijek predviđa:

 • izgradnju glavnih vodoopskrbnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže u duljini od 65,81 km
 • rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u duljini od 16,966 km
 • izgradnju vodospreme i vodotornja ukupnog kapaciteta od 250 m3
 • izgradnju i rekonstrukciju stanica za podizanje tlaka
 • uspostavljanje čvorova nadzorno upravljačkog sustava (NUS) ukupno 11 kom.
 • rekonstrukciju i nadogradnju uređaja za obradu pitke vode u Dalju
 • uspostavu GIS-a vodoopskrbe na području RVS Osijek te program upravljanja gubicima vode na području RVS Osijek

Dovršenjem ovog projekta postići će se, uz bolju i sigurniju vodoopskrbu za korisnike, povećanje priključenosti na sustav javne vodoopskrbe do gotovo 99 % na cijelom području obuhvata projekta. Time će ovaj projekt doprinijeti boljem zdravlju i kvaliteti života lokalnog stanovništva ali i očuvanju okoliša, poboljšanju uvjeta za turistički razvoj na širem području Osijeka te usklađivanju vodnog gospodarstva na području aglomeracije s domaćim i EU propisima, posebice s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 86.998.999 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 65.066.268 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 21.932.731 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 143.277.528 kuna.

Radi uspješnog upravljanja sredstvima EU u 2016. godini pokrenut je postupak faziranja projekata, odobren od strane Europske komisije. Ovaj postupak omogućava financiranje velikih infrastrukturnih projekata putem dvije financijske perspektive dakle 2007 – 2013 i 2014 – 2020.

FAZA 1

02. lipnja 2017. godine je donesena Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“ – FAZA 1

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                       15.438.765 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            12.351.012 HRK
 • EU sredstva                                                      9.237.282 HRK

FAZA 2

30. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“-FAZA 2

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                       93.309.984 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            74.647.987 HRK
 • EU sredstva                                                    55.828.986,00 HRK (74,79 %)
 • Nacionalna sredstava                         18.819.001 HRK

(Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – 43,33%, Hrvatske vode – 43,33%, Grad Osijek – 2,64%, Općina Erdut – 3,45%, Općina Šodolovci – 5,0 %, Općina Antunovac – 1,73%, Općina Čepin – 0,42 %)

VRIJEDNOST PROJEKTA:
86.999.000 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2015.-2018.
 • Doprinos EU (74.79%)
 • Republika Hrvatska (25.21%)
  • MZOIE (43.33%)
  • Hrvatske vode (43.33%)
  • Jedinice lokalne samouprave (13.34%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Osijek te općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci

PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

 

Izgradnja i rekonstrukcija magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne vodoopskrbe RVS Osijek

 • Ugovor u tijeku.

Usluge nadzora nad provedbom projekta

 • Ugovor u tijeku.
STATUS PROJEKTA

U tijeku.