Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

RVS ZAGREB ISTOK

VRIJEDNOST PROJEKTA:
535.711.610 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
U najavi
  • Doprinos EU (68.20%)
  • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (31.80%)
    • Državni proračun (33.30%)
    • Hrvatske vode (33.30%)
    • Jedinice lokalne samouprave (33.30%)
STATUS PROJEKTA

U najavi