Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Sisak

O PROJEKTU

Projekt „Program pročišćavanja otpadnih voda Sisak“ obuhvaća zbrinjavanje otpadnih voda, odnosno odvodnju i izgradnju uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U sklopu projekta izgradit će se oko 8,6 km nove kanalizacijske mreže koja će pokrivati oko 40.000 stanovnika tako što će se postojeći predjeli sa zasebnom odvodnjom spojiti na novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) trećeg stupnja, čiji je projektirani kapacitet 60.000 ekvivalent stanovnika. Glavni ciljevi projekta su:

  • Uspostava cjelovitog sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda izgradnjom kolektora i crpnih stanica
  • Bolji sanitarni uvjeti te pozitivan utjecaj na društvenu i gospodarsku obnovu grada
  • Očuvanje prirode u zaštićenom području Lonjskog polja te sliva rijeke Dunav
VRIJEDNOST PROJEKTA

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 32.705.686 mil eura, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 21.77 milijuna eura, dok je preostali iznos od 10,94 milijuna eura pokriven nacionalnim sredstvima. Nacionalni dio sufinanciranja osigurava se iz sljedećih izvora: 1,94 milijuna eura iz Državnog proračuna RH te 9 milijuna eura zajma Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) komunalnom društvu Sisački vodovod d.o.o. Zajam je potpisan 31. svibnja 2010. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
248.520.000 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2012. - 2018.
 • Doprinos EU (66.60%)
 • Nacionalni udio sufinanciranja (od čega Državni proračun RH 5,9%, Sisački vodovod d.o.o. 27,5%) (33.40%)
PROVEDBA PROJEKTA

Projekt „Program pročišćavanja otpadnih voda Sisak“ provodi se kroz 6 ugovora i to:

Ugovor o izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Ugovor je u tijeku.

 Ugovor o izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda

 • Ugovor je u tijeku.

 Ugovor o izgradnji prijelaza ispod rijeke

 • Ugovor je završen.

2 ugovora o nabavi opreme (LOT 1 i LOT 2)

 • Ugovori su završeni.

Ugovor o uslugama nadzora radova

 • Ugovor je u tijeku.
STATUS PROJEKTA

U provedbi.