Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Slavonski Brod

O PROJEKTU

Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda“ za cilj ima unaprjeđenje vodoopskrbnog sustava grada i okolnih mjesta, što uključuje rekonstrukciju i izgradnju 9 km vodoopskrbne mreže te izgradnju vodospreme u Brodskom Brdu. Poboljšanje sustava odvodnje otpadnih voda uključuje izgradnju 36,1 km novih kolektora, 8 crpnih stanica i 7 kišnih preljeva u gradu Slavonskom Brodu i u općinama Klakar, Gornja Vrba, i Podcrkavlje, kao i rekonstrukciju 0,7 km postojećih glavnih kolektora u gradu Slavonskom Brodu, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 80.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja te nabavu opreme za održavanje kanalizacijskog sustava.

Glavni ciljevi projekta su:

  • Unaprijediti vodoopskrbni sustav kako bi se osigurala funkcionalnost čitavog sustava.
  • Unaprijediti sigurnost vodoopskrbe za postojeće potrošače i priključiti otprilike 4.300 novih stanovnika u Slavonskom Brodu kroz jačanje vodoopskrbnog sustava i veći skladišni volumen.
  • Unaprijediti postojeći sustav odvodnje čime će se omogućiti isplativije pročišćavanje otpadnih voda i povećati broj stanovnika (9.950) priključenih na sustav odvodnje.
  • Izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 80.000 ES, čime će se pridonijeti provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.
VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 255.355.428 kuna, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt sa 205.816.474 kuna, dok je preostali iznos od 49.538.953 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
255.355.428 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2010. - 2015.
 • Doprinos EU (80.60%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (19.40%)
PROVEDBA PROJEKTA

Projekt „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda“ provodi se kroz 5 ugovora i to:

Ugovor o izgradnji vodoopskrbe i odvodne mreže

 • Ugovor je završen.

Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Ugovor je završen.

2 ugovora o nabavi opreme(LOT1 i LOT 2)

 • Ugovor je završen.

Ugovor o uslugama nadzora

 • Ugovor je završen. 
STATUS PROJEKTA

Završen.