Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

SROK

O PROJEKTU

„ NA PUTU DO SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA “ (SROK)

Velike nesreće i katastrofe povezane su s prirodnim i različitim tehničko-tehnološkim pojavama i procesima te predstavljaju veliko društveno, ekonomsko i gospodarsko opterećenje za Hrvatsku. Za potrebe smanjenja rizika od katastrofa i odgovarajuće reakcije u trenutku katastrofe od iznimne je važnosti educirati javnost o načinima smanjenja rizika od katastrofa te načinima prilagodbe i ublažavanja posljedica.

Vrlo niska svijest o važnosti smanjenja rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj predstavlja veliki problem u svakodnevnom funkcioniranju sustava civilne zaštite. Nedavni događaji u Hrvatskoj, pojava snijega i leda duž Dalmatinske obale i u Gorskoj Hrvatskoj, orkanski udari bure, katastrofalne poplave, sve učestaliji i intenzivniji šumski požari, ukazuju na nedostatke reaktivnog djelovanja te sve više naglašavaju potrebu za smanjenjem rizika od katastrofa kroz odgovorno planiranje, odnosno prepoznavanje smanjenja rizika od katastrofa kao važne sastavnice održivog razvoja.

SVRHA PROJEKTA

Edukativnim aktivnostima, poput ovog projekta podižemo svijest, odnosno jačamo otpornost zajednica na katastrofe. Uključivanjem djece, odnosno odgojno-obrazovnih i znanstvenih institucija u aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa stvaraju se temelji za daljnji razvoj i integraciju smanjenja rizika od katastrofa u sve dijelove društva.

Predloženim projektom „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ Hrvatskih voda, Državne uprave za zaštitu i spašavanje te Agencije za odgoj i obrazovanje nastoje započeti s aktivnostima kojima se pokreću inicijative vezane uz smanjenje rizika od katastrofa, a kroz aktivnosti izrade edukacijskih materijala o smanjivanju rizika od katastrofa te nabavu edukacijskog vozila i edukacijskih modela simulacije katastrofa.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama podizanjem svijesti zajednice o smanjenju rizika od katastrofa u svrhu stvaranja otpornijih zajednica na postojeće i buduće rizike.

Cilj projekta je povećanje spremnosti i sposobnosti nacionalnog sustava zaštite od katastrofa na reakcije u kriznim situacijama.

Specifični cilj projekta je jačanje svijesti ciljnih skupina projekta o važnosti smanjenja rizika od katastrofa.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • Priprema projektne prijave i prateće dokumentacije
  • Izrada edukacijskih materijala o SROK-u
  • Nabava dijelova i sastavljanje edukacijskog vozila i nabava edukacijskih modela simulacije katastrofe
  • Jačanje svijesti učitelja, učenika, opće javnosti
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 14.506.976 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 12.330.930 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 2.176.046 kuna pokriven nacionalnim sredstvima (Državna uprava za zaštitu i spašavanje). Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 14.506.976 kuna.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
14.506.976 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2020.
  • EU udio financiranja (85.00%)
  • Nacionalni udio sufinanciranja (15.00%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Republika Hrvatska

STATUS PROJEKTA

U tijeku.