Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Valpovo - Belišće

O PROJEKTU

Svrha projekta je usklađivanje s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda za aglomeracije Belišće, Petrijevci, Koška i Gat.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja pročišćavanja u Belišću
  • kapaciteta 24.200 ES (za aglomeracije Gat i Belišće) te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja pročišćavanja kapaciteta 9.800 ES u Petrijevcima;
  • rekonstrukcija i izgradnja cca 60 km sustava odvodnje u aglomeracijama Valpovo, Belišće Petrijevci i Koška;
  • prespajanje aglomeracije Gat na pročišćavanje na UPOV Belišće;
  • izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška – Harkanovci duljine 5,6 km
  • rekonstrukcija 31,3 km vodoopskrbnih cjevovoda u Valpovu, Belišću i Bistrincima s  prespajanjem kućnih priključaka;
  • projektiranje i izgradnja pogona za pripremu pitke vode Belišće kapaciteta 55 l/s;
  • nabava opreme za održavanje vodoopskrbne i kanalizacijske mreže 
  • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

  • povećanje stupnja pouzdanosti vodoopskrbe;
  • povećanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje (planirano je 9.963 novo priključenih stanovnika);
  • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 271.578.968 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 189.561.114 kune bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 82.017.854 kune pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 386.043.735 kuna.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
271.578.968 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2018. - 2021.
  • EU udio sufinanciranja (69.80%)
  • Nacionalni udio sufinanciranja (30.20%)
STATUS PROJEKTA

U tijeku.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Valpovo, Belišće, Petrijevci, Bistrinci, Harkanovci, Koška i Gat