Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Varaždin

O PROJEKTU

Projekt Varaždin provodi se u Varaždinskoj županiji, te obuhvaća šire područje grada Varaždina i susjednih općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.        Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt Varaždin donesena je 29. kolovoza 2017. godine.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • uključuju proširenje (59.907 m gravitacijskih i 12.897 m tlačnih cjevovoda, 34 crpne stanice, 2 preljeva i retencijski bazen V=50 m3) i rekonstrukciju (7.332 m gravitacijskih i 409 m tlačnih cjevovoda, te izgradnju 3 crpne stanice, 8 preljeva i retencijski bazen V=180 m3) sustava odvodnje otpadnih voda,
  • izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja kapaciteta 12.000 ES,
  • Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje,
  • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

  • povećanje stope priključenosti na sustav javne odvodnje s ciljem 84%-ne priključenosti te tako postići potpunu usklađenost s Direktivom
  • 8.367 dodatna stanovnika priključena na sustav odvodnje (oko 3000 novih),
  • osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije
  • zaštita prirodne raznolikosti i biološkog sustava
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 684.664.161 kunu od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 488.738.903 kune bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 195.925.258 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 855.830.201 kunu.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
684.664.161 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2021.
  • EU udio sufinanciranja (71.38%)
  • Nacionalni udio sufinanciranja (28.62%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi na širem području grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.