Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Vinkovci

O PROJEKTU

Projekt se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije, na području gradova Vinkovci i Otok, te općinama Andrijaševci, Privlaka, Cerna i Ivankovo.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Izgradnja 118.988 m sekundarnog sustava javne odvodnje , 31.866m novih tlačnih cjevovoda, 82.690m priključnih okana, 7 kišnih preljeva i preljevnih spremnika te izgradnja 40 novih crpnih stanica;
 • Rekonstrukcija 11.555 m sekundarnog sustava javne odvodnje te rekonstrukcija 22 postojeće crpne stanice;
 • Puštanje u pogon 55.815 m postojećeg sustava odvodnje i postojeća tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja (UPOV): UPOV „Otok“ 2.  kapaciteta uređaja 8.500 ES (ekvivalent stanovnika), UPOV „Ivankovo“ 2 kapaciteta uređaja 8.000 ES, UPOV „Cerna“ kapaciteta uređaja 6.000 ES ;
 • Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV „Jošine“) u Vinkovcima na 3. stupanj pročišćavanja i kapaciteta uređaja 43000 ES;
 • Nabava opreme (nabava više specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje, TV inspekcijska kamera s pripadajućom opremom te uvođenje GIS-a.);
 • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • Povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje (planirano je 26.862 novo priključenih stanovnika)  s postojećih 71% na 86% na području aglomeracije Vinkovci, povećanje s postojećih 13% na 85% na području aglomeracije Otok, povećanje s postojećih 0% na 82% na području aglomeracije Ivankovo te povećanje s postojećih 0% na 89 % na području aglomeracije Cerna;
 • osigurati će se pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije
 • Povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip onečišćivač plaća).
 • poboljšanje kvalitete zemljišta i osiguranje kvalitetnije i sigurnije proizvodnje hrane
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 384.560.952 kune od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 272.134.035 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 112.426.917 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 480.701.190 kuna.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
384.560.952 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2018. - 2021.
 • EU udio sufinanciranja (70.76%)
 • Nacionalni udio sufinanciranja (29.24%)
  • MZOIE (36.67%)
  • Hrvatske vode (HV) (36.67%)
  • Korisnik (26.66%)
STATUS PROJEKTA

U tijeku.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije, na području gradova Vinkovci i Otok, te općinama Andrijaševci, Privlaka, Cerna i Ivankovo.