Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

03.04.2014.

Više od milijardu kuna za vodnogospodarstvene projekte u Osijeku i Poreču

ZAGREB – Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, gradonačelnici Osijeka i Poreča, načelnici općina Čepin, Funtana, Tar-Vabriga i Vrsar te direktori lokalnih komunalnih poduzeća Vodovod Osijek i Usluga Poreč potpisali su 3. travnja 2014. godine u Zagrebu ugovore o sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstava za vodnogospodarstvene projekte na području Osijeka i Poreča vrijedne gotovo 140 milijuna eura odnosno više od milijardu kuna.

Projekt „Poboljšanje vodne infrastrukture u Osijeku“ ukupne je procijenjene vrijednosti 72.508.560 eura a uz grad Osijek, obuhvaća i općinu Čepin te naselja Briješće i Tenja. Europska unija sufinancira ovaj projekt sa 73 posto, odnosno gotovo 53 milijuna eura a svrha projekta je poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Osijek, koja broji ukupno 135 tisuća stanovnika. Glavne aktivnosti u sklopu projekta su:

  • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s naprednim stupnjem pročišćavanja
  • rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava (16 km cijevi)
  • rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje (66,5 km cijevi)
  • nabava opreme za upravljanje i održavanje sustava

Uz poboljšanje razine očuvanosti okoliša (posebno zaštita prirodne raznolikosti i biološkog sustava PP „Kopački Rit“) te zaštite zdravlja ljudi, kroz ovaj projekt očekuje se priključenje 98% stanovništva na sustav odvodnje i vodoopskrbe na području Osijeka.

Projekt „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Poreča“ ukupne je procijenjene vrijednosti 67.187.400 eura a uz Poreč obuhvaća i općine Funtana, Tar-Vabriga i Vrsar. Europska unija ovaj projekt sufinancira sa 74 posto, odnosno gotovo 50 milijuna eura. Grad Poreč i spomenute tri općine imaju oko 24,4 tisuće stalnih stanovnika no i tri puta veći turistički kapacitet (oko 75.000 ljudi). Glavni infrastrukturni problem u Poreštini vezan uz vodu je nedostatak odgovarajuće usluge pročišćavanja otpadnih voda. Postojeći uređaji za pročišćavanje otpadnih voda rade tek na prvom stupnju pročišćavanja a odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda se ne obavljaju u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Proizvodnju otpadnih voda u Poreštini karakteriziraju velike sezonske varijacije; turizam proizvede znatne količine sanitarnih otpadnih voda koje svoj vrhunac dosežu u srpnju i kolovozu s trenutno 2 milijuna noćenja u svakom od tih mjeseci. Ovaj projekt obuhvaća:

  • izgradnju 4 (četiri) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s postojećim kanalizacijskim mrežama
  • povećanje priključenosti na kanalizaciju i povećanje stupnja pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim sustavima vodoopskrbe
  • rekonstrukciju postojećih kanalizacijskih mreža s visokom stopom propuštanja koje djeluje na izvore vode za piće
  • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje

Potpisnici su tijekom svečanosti na kojoj je bio nazočan i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, iskazali uvjerenje kako će ovi projekti snažno doprinijeti poboljšanju odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te poboljšanju kvalitete vodoopskrbe u skladu s propisima RH i direktivama EU kao što su Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te Direktiva o vodi za piće.

Vezana galerija: 

Više od milijardu kuna za vodnogospodarstvene projekte u Osijeku i Poreču

-->