Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Vodice - Tribunj - Srima

O PROJEKTU

Infrastrukturni projekt iz područja voda „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima“ pokriva gusto naseljeno područje dijela grada Vodica te općine Tribunj, sa znatnim dijelom turizma i manjim udjelom industrije. Iako je trenutna pokrivenost ovog područja vodoopskrbnom mrežom visokih 90 %, riječ je o zastarjeloj vodovodnoj mreži sa velikim gubicima, ponegdje čak i do 50 %.

Situacija s javnom odvodnjom je nepovoljnija što se ogleda i u vrlo niskom postotku priključenosti na kanalizacijsku mrežu (oko 29 %). U naseljima unutar i izvan aglomeracije ne postoji funkcionalni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, što predstavlja stalnu opasnost od trajne pojave onečišćenja priobalnog mora te pogoršanja kakvoće mora na morskim plažama. Ovakva situacija utječe i na niski sanitarni standard stanovnika te smanjuje mogućnost razvoja turističke djelatnosti. 

Procjenjuje se kako će po dovršetku prve faze projekta biti omogućeno poboljšanje kvalitete vode, bolje i sigurnije funkcioniranje sustava vodoopskrbe za postojeće, priključene korisnike te povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje na 54 %. Glavne aktivnosti prve faze projekta uključuju:

 • izgradnju kanalizacijskog sustava razdjelnog tipa dužine 14.465 m na području naselja Vodice (769 m sa zajedničkim podmorskim ispustom) i Tribunj (3.539 m),
 • izgradnju tri crpne stanice, dvije u Vodicama i jedna u Tribunju.
 • pročišćavanje otpadnih voda u središnjem uređaju kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika
 • sanaciju odnosno rekonstrukciju vodovoda ukupne duljine 4.308 m.

 

Očekuje se kako će realizacija projekta osigurati i preuzimanje mulja iz malih uređaja septičkih i sabirnih jama s cjelokupnog područja grada Vodice te općine Tribunj. Uz zdravlje ljudi i  očuvanje okoliša, ovaj projekt doprinijet će povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva, poboljšanju uvjeta za turistički razvoj na širem području aglomeracije ali i usklađivanju vodnog gospodarstva na području aglomeracije s domaćim i EU propisima.

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

 

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 114.622.022 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 84.646.066 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 22.028.875 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 143.277.528 kuna.

 

Radi uspješnog upravljanja sredstvima EU u 2016. godini pokrenut je postupak faziranja projekata, odobren od strane Europske komisije. Ovaj postupak omogućava financiranje velikih infrastrukturnih projekata putem dvije financijske perspektive dakle 2007 – 2013 i 2014 – 2020.

FAZA 1

14. lipnja 2017. godine je donesena Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj - Srima“ – FAZA 1

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                       37.985.046 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            30.388.037 HRK
 • EU sredstva                                                    22.440.956 HRK

FAZA 2

14. srpnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj –  Srima“-FAZA 2

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                       105.292.481,74 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                              84.233.985,37 HRK
 • EU sredstva                                                      62.205.110,15 HRK (73,85 %)
 • Nacionalna sredstava                           22.028.875,22 HRK

(Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – 40,00%, Hrvatske vode – 40,00%, Grad Vodice – 14,14%, Općina Tribunj – 5,86%)

 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
114.622.022 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2015. - 2018.
 • Doprinos EU (73.85%)
 • Republika Hrvatska (26.15%)
  • MZOIE (40.00%)
  • Hrvatske vode (40.00%)
  • Jedinice lokalne samouprave (20.00%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Vodice, općina Tribunj i naselje Srima.

STATUS PROJEKTA

U tijeku.