Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Vukovar

O PROJEKTU

Projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Vukovara provodi se na području grada Vukovara i općina Borovo, Bogdanovci i Trpinja. Tri su glavne komponente ovog projekta: 

VODOOPSKRBA:

 • Dogradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava (rekonstrukcija 21 km opskrbnih cjevovoda te izgradnja 7 km novih opskrbnih cjevovoda)
 • Izgradnja vodospreme kapaciteta 3000 m3

ODVODNJA:

 • Rekonstrukcija (28 km) i proširenje sustava odvodnje
 • Izgradnja novog sustava (cca 66 km te 18 crpnih stanica za odvodnju otpadnih voda) u  gradu Vukovaru te u Lipovači, Bogdanovcima i Borovu
 • Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:

 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na lokaciji Petri Skela kapaciteta 42.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 366.738.013 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 258.977.255 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 107.760.758 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 458.222.516 kuna.

Radi uspješnog upravljanja sredstvima EU u 2016. godini pokrenut je postupak faziranja projekata, odobren od strane Europske komisije. Ovaj postupak omogućava financiranje velikih infrastrukturnih projekata putem dvije financijske perspektive dakle 2007 – 2013 i 2014 – 2020.

FAZA 1

23.5.2017. donesena je Odluka Komisije o izmjeni Odluke Komisije čime je odobren financijski doprinos iz Kohezijskog Fonda za projekt Vukovar. 24. svibnja 2017. godine je donesena nacionalna Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Poboljšanje vodno‐komunalne infrastrukture grada Vukovara“-FAZA 1

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                      65.742.140 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            52.593.712 HRK
 • EU bespovratna sredstva                               37.139.792 HRK

FAZA 2

21. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ - FAZA 2

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                      392.680.376,00 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            314.144.301,00 HRK,
 • EU bespovratna sredstva                              221.837.433,00 HRK (70,62 %)
 • Nacionalna sredstva                                       92.306.868 HRK

(Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – 43,33%, Hrvatske vode – 43,33%, Grad Vukovar – 8,89%, Općina Borovo 3,21%, Općina Bogdanovci 0,80%, Općina Trpinja 0,43%)

VRIJEDNOST PROJEKTA:
366.738.013 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2014. - 2018.
 • Doprinos EU (70.60%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (29.40%)
  • MZOIE (43.33%)
  • Hrvatske vode (HV) (43.33%)
  • Jedinice lokalne samouprave (JLS) (13.34%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Vukovar i općine Bogdanovci, Borovo i Trpinja

PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara

 • Ugovor je u tijeku.

Izvođenje radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje

 • Ugovor je u tijeku.

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

 • Ugovor je u tijeku.
STATUS PROJEKTA

U tijeku.